Jumaat, 4 Julai 2008

nota "HARI JUMAAT"

Soalan: Boleh tak saudara terangkan rukun-rukun dan syarat-syarat sah khutbah Jumaat, baik dari segi pendengar dan juga imamnya.
Dan pada khutbah yang ke berapa sepatutnya kita mengangkat tangan berdoa. Pada khutbah pertama atau kedua.
----------------------
Jawapan

Alhamdulillah inilah jawapannya: Antara fardu sembahyang Jumaat ialah mesti ada dua khutbah. Dari Jabir bin Samurah r.a.: "Bahawa Rasulullah s.a.w. berkhutbah dua kali, baginda duduk di antara dua khutbah, dan baginda berkhutbah dengan keadaan berdiri." (HR Muslim)

Berdasarkan mazhab Syafi’I, rukun khutbah ada lima, iaitu:
1 . Memuji Allah Taala. Rukun ini hendaklah dengan lafaz `Alhamdu’.
2 . Membaca selawat ke atas Rasulullah s.a.w. Ia hendaklah menggunakan lafaz `solah’.
3 . Berwasiat agar bertaqwa kepada Allah.
4 . Mendoakan orang-orang mukmin.
5 . Membaca sedikit al-Quran, sekurang-kurangnya satu ayat.

Manakala syarat-syarat khutbah pula ada enam, iaitu:
1 . Setelah masuk waktu, iaitu selepas tergelincir matahari.
2 . Mesti dilakukan sebelum mengerjakan sembahyang Jumaat.
3 . Berdiri di dalam dua khutbah jika mampu.
4 . Duduk di antara dua khutbah.
5 . Suci dari hadas dan najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Juga wajib menutup aurat.
6 . Mengeraskan suara sekira-kira dapat didengar oleh empat puluh orang yang menjadikan Jumaat itu sah.
-------------------
Berikut ini beberapa masalah mengenai syarat khutbah Jumaat ke 6: Mengeraskan suara sekira-kira dapat didengar oleh empat puluh orang yang menjadikan Jumaat itu sah.

Masalah: 40 orang adalah termasuk khatib itu sendiri.
Masalah: Jika semua makmum terdiri dari orang yang tuli atau sebahagiannya sahaja tuli, maka tidak sah khutbah berkenaan. Samalah halnya apabila semua makmum duduk jauh (tidak dapat mendengarnya).
Masalah: Menurut ulamak Hanbali, khutbah hendaklah didengari oleh 40 orang, jika tidak ada halangan untuk didengari.
Masalah: Menurut imam Malik, khutbah itu hendaklah di dengar oleh sekurang-kurangnya 12 orang jamaah.
Masalah: Menurut ulamak mazhab Hanafi, khutbah itu hendaklah didengarkan oleh sekurang-kurangnya seorang makmum yang sah Jumaat.
------------------
Masalah: Ketika khatib sedang berkhutbah Masalah: Menurut mazhab jadid (mazhab baru) imam l-Syafi’I, para makmum disunatkan diam. Dalilnya ialah hadis Nabi s.a.w.: "Jika kamu berkata kepada kawanmu, diam dan dengan, pada hari Jumaat dan khatib sedang membaca khutbah, maka tiada pahala Jumaat baginya." (Nailul Authar, dari Abu Hurairah).

Manakala tiga imam yang lain (Hanafi, Maliki dan Hanbali) dan qaul qadim imam Syafi’I (mazhab lama) mengatakan haram berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Dalilnya: "Dan, apabila al-Quran dibacakan, maka dengarlah akannya serta diam (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh rahmat." (Al-A’raf:204)
Menurut ramai ahli tafsir bahawa ayat di atas diturunkan mengenai khutbah. Khutbah dikatakan sebagai al-Quran kerana khutbah mengandungi al-Quran yang dibaca di dalamnya.
Masalah: Makmum dibenarkan berkata-kata dalam beberapa keadaan, iaitu kerana mahu memberi amaran kepada si buta daripada terjatuh ke dalam telaga, mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, mengucap `yarhamukallah’ kepada orang yang bersin apabia dia memuji Allah, menjawab salam dan membaca selawat apabila mendengar selawat.
---------------------
Mengangkat tangan ketika khatib berkhutbah
Masalah: Dan pada khutbah yang ke berapa sepatutnya kita mengangkat tangan berdoa. Pada khutbah pertama atau kedua?
Jawab: Di dalam masalah ini saya menukilkan fatwa Mufti Johor, al-marhum Datok Syed Alwi bin Tahir al-Haddad:
Soal: Saya terbaca dalam warta Jabatan Agama Johor waktu khatib di atas minbar membaca khutbah tidak disunatkan mengangkat tangan?
Jawab: Tidak sunat kerana dimasa Nabi Muhamad s.a.w. tidak ada yang mengangkat tangan seperti demikian itu dalam kitab Sunan al-Tarmizi ada mengatakan mengangkat tangan itu bid’ah.
(Datok Syed Alwi bin Tahir al-Haddad, Fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Johor, vol.1, Hal.67)

-------- Soal: Bagaimanakah caranya doa pada hari Jumaat pada khutbah yang kedua. Wajibkah bagi makmum menadah tangan - amin?
Jawab: Tidak wajib dan tidak sunat.
(Datok Syed Alwi bin Tahir al-Haddad, Fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Johor, vol.1, hal. 68)
------- Soal: Waktu khatib di atas minbar membaca khutbah maka apakala dibaca doa bagi sekelian muslimin bolehkah sekelian makmum itu menadah tangan mengatakan amin kerana saya ada mendengar setengah daripada guru-guru berkata boleh dan setengah berkata tidak?
Jawab: Tidak sunat mengangkat tangan. (Datok Syed Alwi bin Tahir al-Haddad, Fatwa-fatwa Mufti Kerajaan Johor, vol.1,hal. 68)

------ Berikut ini pula adalah petikan fatwa Syeikh Athiyah Saqr (terjemahan bebas):
Soal: Di sana terdapat satu pegangan yang begitu masyhur di kalangan umat Islam, bahawa pada hari Jumaat terdapat satu saat (detik) nahas / kecelakaan / sial. Apakah ini benar?
Jawab: Terdapat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hari Jumaat. Pada hari hari Jumaat itu terdapat kelebihan atas hari-hari lain dalam seminggu. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu juga dia dimasukkan ke syurga dan pada hari itulah dia dikeluarkan darinya.
Akan berlaku kiamat pada hari Jumaat, sebagaimana hadis riwayat Muslim.
Pada hari Jumaat Adam bertaubat kepada Allah, dan pada hari Jumaat juga baginda Adam wafat, sebagaimana terdapat di dalam riwayat Malik di dalam kitab al-Muwattho’.
Dan lain-lain perkara lagi yang ada pada hari Jumaat, cuma hadis-hadis yang didatangkan tidak dijazamkan/tidak pasti kesahihannya.
Dan, tidak terdapat dalil yang mengatakan bahawa pada hari Jumaat itu ada satu saat nahas atau sial. Bahkan yang ada berdasarkan nas yang sahih adalah sebaliknya. Terdapat hadis-hadis sahih yang mengatakan bahawa pada hari Jumaat terdapat `saat ijabah’ yang tidak berbetulan seorang muslim melainkan akan dikabulkan doanya. Antaranya ialah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim.
`Saat ijabah’ bukanlah `saat’ bermaksud jam (60 minit), tetapi ia adalah satu detik yang tidak diketahui ketikanya melainkan Allah sahaja.
Terdapat banyak pendapat di dalam menentukan bila `saat ijabah’ itu dengan bersandarkan kepada nas-nas yang ada. Sehinggakan Ibnul Qaiyim mengatakan terdapat sebela pendapat.
Antara pendapat yang paling kuat ialah ketika khatib duduk di antara dua khutbah di atas minbar sehinggalah selesai sembahyang Jumaat. Ini berdasrkan hadis riwayat Muslim.
Barangkali hikmah di sebalik nas ini ialah memberi peringatan atas wajibnya diam dan mendengar khutbah yang di dalamnya terkandung doa yang dituntut supaya di`amin’kan, dengan berharap agar ia diperkenankan.
Terdapat satu pendapat lain yang mengatakan bahawa waktunya ialah selepas sembahyang Asar sehingga terbenam matahari, sebagaimana riwayat al-Tarmizi.
Pendapat lain, pada akhir waktu selepas Asar, sebagaimana riwayat Abu Daud dan al-Nasa’i.
Pendapat lain, selepas terbit fajar hingga terbenam matahari.
Dan pendapat-pendapat lainnya yang boleh dilihat di dalam: 1. Kitab Syarah Sahih Muslim - Al-Nawawi, juz. 6, hal. 40, 2. Kitab Zadul Ma’ad - Ibnul Qaiyim, juz 1, hal. 104 3. Kitab Nailul Authar, - Al-Syauqani, juz 3, hal. 255 4. Kitab al-Targhib Wat Tarhib - Al-Munziri, juz 1, hal. 193.
`Saat ijabah’ tidak ditentukan waktunya secara tepat, barangkali hikmahnya ialah agar dengannya akan menjadikan kita satu hari penuh melakukan ketaatan kepada Allah dan berdoa.
Dengan ini ternafilah dakwaan-dakwaan sebahagian orang yang mengatakan bahawa pada hari Jumaat terdapat detik kecelakaan dan sial.

******* intaha Athiyah Saqr******
(Lihat Athiyah Saqr, Ahasanul Kalam Fil Fatawa Wal Ahkam, vol 12, hal. 284)
Semoga Allah merahmati saudara penyoal.
Wallahu a’lam.
Panel aL-AHKAM online

Khamis, 3 Julai 2008

"Buku Bacaan Minggu Ini"

antara ciri-ciri pemimpin yang baik itu, rajin membaca!
bacalah apa yang mudah difahami dan diamali..