Selasa, 1 Disember 2009

"YA ALLAH, AKU MEMOHON KEKUATAN DLM DAKWAH"
Gejala “keguguran” dan jalan da’wah adalah merupakan gejala umum, besar dan berulang-ulang. Dengan itu perlu dibuat kajian mendalam dan objektif untuk mengetahui sebab serta faktor-faktor sebenar yang menyebabkan demikian.
Seseorang yang mengkaji sejarah pergerakan Islam di mana-mana jua negeri dan di peringkat apa jua akan bertemu dengan nama-nama anggotanya yang cukup cergas, bekerja dan bertanggungjawab tetapi ternyata kemudian nama itu hilang begitu sahaja.

* GAMBAR di Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin,
Putrajaya (harganya mencecah RM200 JUTA.

Ada di antara mereka itu yang meninggalkan da’wah tetapi tidak meninggalkan Islam .Ada pula yang meninggalkan kedua-duanya sekali. Ada yang meninggalkan jama’ah dan mengasaskan jama’ah baru dan ada pula yang bergabung dengan jama’ah lain. Demikianlah berlakunya gejala keguguran dalam bentuk yang banyak dan berbagai-bagai.

SEBAB-SEBAB KEGUGURAN
Sebab-sebab keguguran bukanlah satu tetapi banyak.
- Ada kalanya bersebab dan harakah itu sendiri.
- Ada kalanya bersebab dan anggotanya sendiri.
- Ada kalanya bersebab dan suasana yang menekan.

Sekarang kita cuba membincangkan sebab mi secara terperinci supaya kita dapat mengetahui sejauh manakah kesan setiap sebab mi ke atas gejala keguguran.

SEBAB BERHUBUNG GERAKAN
Banyak sebab-sebab yang menyebabkan keguguran anggota harakah dan da’wah yang seringkali berpunca dan pergerakan itu sendiri dan sistemnya. Sebab-sebab mi boleh kita simpulkan sebagai berikut:

1. KELEMAHAN SUDUT TARBIYYAH
Sudut atau bidang tarbiah di dalam sesuatu harakah (yang lemah) hanya mengambil ruang yang kecil berbanding dengan bidang-bidang lain seperti pentadbiran, penyusunan dan politik di mana bidang-bidang ini hampir mengambil keseluruhan ruang. Perkara ini jelas sekali dapat dilihat dalam cara hidup pemimpin-pemimpin harakah, pentadbir-pentadbir dan orang-orang yang bertanggungjawab menguruskan soal-soal politik dan kemasyarakatan. Urusan-urusan tarbiyyah samada dan segi teori atau ‘amali. Akibatnya tindakan dan cara mu’amalah (perhubungan) mereka jauh sekali dan akhlak Islam. Mu’amalah yang berbentuk rabbaniyyah) dan tidak mempunyai ‘uzubah ar-ruhaniyyah (kesedaran rohani).

Suasana seperti mi seringkali menimbulkan ketegangan dan kepekaan (sensitif). Ini sungguh berlainan dengan suasana rohani yang telah melalui tarbiyyah dengan zikrullah dan riqabatuLlah (pengawasan Allah).

Pihak yang bertanggungjawab mengenai politik atau pentadbiran atau kemasyarakatan atau lainnya berdasarkan kepada tanggungjawabnya boleh jadi berpuas hati dengan kedudukannya, iaitu dia telah mencapai tahap menjadi pucuk pimpinan; tanpa merasakan apa-apa lagi kekurangan din, rohani dan tarbiyyah. Tanpa merasakan perlunya kepada makanan iman di dalam hidupnya. Kalaulah dia tidak menyedari perkara ini dan tidak segera mengambil langkah memperbaiki dirinya maka dia pasti akan jatuh

2. TIDAK MELETAKKAN SESEORANG DI TEMPAT YANG SESUAI
Perkara mi terus-menerus menyebabkan kegagalan kerja (tugas) serta menyebabkan kerugian para ‘amilin (pekerja da’wah). Sesuatu harakah yang sedar lagi matang ialah harakah yang mengetahui keupayaan anggotanya, kecenderungan dan kebolehan mereka, serta juga mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan mereka. Berdasarkan inilah harakah itu memilih dan memberi tugas kepada seseorang anggotanya • itu. mengikut apa yang sesuai dengan kebolehan; kecenderungan, tabi’e dan kedudukannya. Kalaulah harakah tidak dapat mengetahui secara terperinci tentang keupayaan-keupayaan setiap anggotanya maka harakah tidak akan dapat memilih tugas yang munasabah untuk mereka laksanakan. Kalaulah harakah tidak mengetahui apa yang diperlukan oleh setiap keadaan kerja maka dia tidak akan berupaya memenuhkan keperluan kerja itu secara sempurna dan baik.

Kalaulah proses pemilihan tidak dibuat secara berhati hati maka kecacatan pasti akan berlaku. Umpamanya, jika harakah mengambil keputusan untuk menyertai pilihanraya sebelum ianya mempunyai persediaan yang cukup, yakni tidak mempunyai wakil-wakil yang berkeupayaan untuk membentangkan fikrahnya, maka wakil yang dihantarnya itu adalah merupakan wakil yang tidak mampu, yang sudah pasti tidak diragukan lagi akan membawa kegagalan. Kalaulah dalam sesuatu keadaan terdesak demi untuk memajukan harakah, sesuatu harakah terpaksa melantik orang-orang yang tidak mampu memikul tanggungjawab kepimpinan; maka bahaya pasti akan berlaku ke atas barisan pimpinan dan juga kepada orang yang dilantik itu sendiri.

3. TIDAK MEMBAHAGI-BAHAGIKAN KERJA KEPADA ANGGOTA
Pembahagian kerja dengan betul kepada anggota adalah suatu perkara yang mustahak lantaran tanpa pengagihan yang betul, kerja akan tertumpu pada sekumpulan kecil anggota sahaja sedang anggota yang ramai tidak mempunyai kerja. Hubungan anggota dengan gerakan makin hari semakin bertambah lemah. Hubungan di antara anggota juga akan semakin longgar dengan masing-masing mempunyai pendapat sendiri. Mereka terpengaruh dengan tarikan-tarikan luar dan akhirnya. Masing-masing membuat pilihan; ada yang akan memilih jalan harakah dan ada yang akan memilih jalan lain. Sesungguhnya kejayaan sesuatu harakah dalam memberi tugas kepada anggotanya adalah merupakan permulaan kejayaan. Sebenarnya setiap harakah mempunyai ramai tenaga tetapi pada kebiasaannya bukan semua yang diberi tugas. Sesuatu harakah yang mempunyai tenaga yang berbagai-bagai mestikah menyusun program-program yang sesuai dan mampu dilaksanakan dengan sempurna.Harakah mestilah mengetahui kecenderungan anggota anggotanya dan menggunakan kecenderungan mereka itu untuk kepentingan Islam mengikut perencanaan yang dibuat oleh harakah.

4. TIDAK MENGAMBIL BERAT HAL AHLI
Ketiadaan perhatian terhadap kedudukan ahli dan suasana yang mereka hadapi adalah merupakan salah satu faktor kejatuhan ahli dan harakah. Seseorang ahli, kadang-kala menghadapi keadaan yang susah sama seperti orang-orang lain juga. Mereka kadang kala menghadapi masalah dan kerumitan yang berbagai bagai. Ada masalah kejiwaan, ada masalah keluarga, ada masalah kewangan dan sebagainya. Kalau ada orang orang dan harakah yang membantunya menyelesaikan masalah-masalah itu maka dia akan mempercayai mereka dan juga harakah mereka. Dia akan mengikut cara per jalanan mereka dengan lebih bersemangat. Tetapi jika berlaku sebaliknya (yakni tidak ada bantuan dan simpati) maka dia akan meninggalkan harakah malah keluan dan lingkungan Islam itu sendiri. Untuk membolehkan sesuatu harakah mengambil perhatian terhadap setiap anggotanya, ia mestilah mampu melakukan pertimbangan di antara keupayaan memberi layanan sama-rata dengan jumlah bilangan dan di antara persediaan. Kepimpinan dan pengganti, yang sekira kiranya layak menjadi pimpinan, dalam apa juga suasana, berupaya memahami seluruh asas qa’edah dan memenuhi keperluannya.

5. TIDAK MENYELESAIKAN PERSOALAN DENGAN SEGERA
Ini berlaku kerana persoalan-persoalan itu adalah rumit. Memang menjadi perkara biasa bagi sesuatu harakah mendahulukan masalah-masalah yang mesti diselesaikan. Adalah menjadi perkara biasa juga sesuatu harakah itu menggunakan cara yang tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalaulah harakah dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan mudah dan cepat maka perjalanan da’wah akan menjadi teratur dan rapi. Tetapi sebaliknya jika harakah itu lambat memahami persoalan dan masalah yang timbul dan lambat menyelesaikannya maka masalah-masalah itu menjadi bertimbun-timbun dan berganda.

Selalunya sesuatu masalah itu hanya kecil tetapi dengan pembicaraannya ia menjadi besar dan melahirkan pula masalah-masalah baharu. Kadang-kala sesuatu masalah itu hanya memerlukan penyelesaiannya dengan satu patah perkataan sahaja, atau dengan satu keputusan atau dengan satu ziarah, atau dengan satu pertemuan, atau dengan satu permintaan maaf, atau dengan satu cercaan atau dengan satu nasihat, atau dengan satu tunjuk ajar atau dengan satu penjelasan atau dengan apa-apa jua cara lain yang mudah. Tetapi jika ini dibiar dan ditangguhkan ianya akan menyusahkan harakah dan harakah terpaksa menghabiskan masa yang panjang untuk menyelesaikannya. Hasilnya boleh jadi berjaya dan boleh jadi juga gagal.

6. PERTIKALAN DALAMAN
Ini merupakan penyakit harakah yang paling bahaya. Ia menjadi faktor pemusnah dan peruntuh harakah. Di suatu pihak pertikaian ini meracuni suasana dan di suatu pihak yang lain ia merosakkan perhubungan antara anggota. Selain dan itu ia menimbulkan suasana pertengkaran dan pertikaian mulut sehingga memberhentikan kerja dan tugas Dan akhir sekali ia melemahkan da’wah dan menarik campur tangan pengaruh luar.

SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA PERTIKAIAN DALAMAN

1. Kadangkala kerana kelemahan pimpinan, iaitu pihak pimpinan tidak berjaya menguasai barisan dan tidak dapat membuat keputusan.
2. Kadangkala kerana campur tangan dan kuasa luar dan bertujuan untuk menimbulkan fitnah.
3. Kadangkala kerana ada perlumbaan untuk mendapatkan kedudukan khususnya jawatan dalam harakah dan politik.
4. Ada kalanya kerana tidak iltizam dengan dasar harakah atau kaedah atau prinsipnya. Tidak mahu mengikut keputusan yang dibuat oleh badan-badan harakah, malah mahu menonjolkan din sendiri.
5. Kadangkala kerana tidak ada kerja atau program. Sedang kerja atau program itu menggerakkan ahli untuk bersungguh-sungguh berjihad (kerja keras) untuk harakah.

7. PIMPINAN TIDAK LAYAK
Antara sebab langsung keguguran anggota dan barisan da’wah ialah kelemahan pimpinan dan tidak mempunyai pimpinan yang menguasai dan mengawal barisan di kesemua peringkat dan suasana.
Ada pimpinan yang boleh menguasai keadaan ketika ahli berada dalam tingkat umur tertentu, di peringkat keilmuan tertentu dan di dalam suasana tertentu. Apabila umur mereka meningkat, keilmuan bertambah dan suasana berubah maka jelaslah kelemahan pimpinan itu. Kalau perkara ini disedari dan usaha memperbaiki kelemahan pimpinan dibuat maka masalah itu dengan sendirinya selesai. Sebaliknya jika tidak maka harakah akan terdedah kepada perpecahan yang boleh memusnahkannya.

Kelemahan pimpinan ini berlaku kerana beberapa faktor:
1. Sekira-kiranya kepimpinan tidak dapat memenuhi kehendak atau dahagakan pemikiran ahli. Ada kalanya kepimpinan hanya berupaya di sudut pemikiran sahaja tetapi lemah dalam sudut-sudut lain.
2. Kadang-kala kelemahan itu disebabkan oleh kelemahan dalam kebolehan mentadbir di mana pimpinan tidak menggunakan kebijaksanaan dan kemampuannya untuk mentadbir dan menggunakan kaedah serta asas-asas pentadbiran yang perlu. Hal ini menyebabkan kerosakan program dan menimbulkan masalah yang akhirnya membawa ahli gugur dan kehidupan da’wah.

Di sini dipetik satu bab dan buku saya “Musykilat ad-Da’wah wad Da’iyah - Masalah Da’wah Dan Pendakwah tentang kepimpinan, tanggungjawab dan sifat-sifat yang perlu ada padanya.

SIFAT-SIFAT YANG PERLU ADA PADA PIMPINAN

PERTAMA: MENGENALI DA’WAH
Untuk seseorang pemimpin mengetahui da’wahnya secara sempurna dia hendaklah mengambil tahu secara sungguh-sungguh perkara-perkara yang berkaitan dengan pemikiran da’wah, bimbingan dan pentadbirannya. Meneliti kegiatannya dan mengetahui segala program dan
tindakannya.

Jaminan kejayaan pimpinan adalah bergantung kepada rapatnya dengan barisan pimpinan, bergerak bersama sama dengan kumpulan yang bergerak dan jangan sekali kali mengasingkan din. Tanggungjawab pimpinan menghendaki supaya ia sentiasa berhubung dengan barisan tentera da’wah (junud), mengetahui masalah mereka serta mengetahui pemikiran mereka. Perbuatan seperti ini jika dilakukan adalah memberi faedah kepada kedua-dua belah pihak.KEDUA: MENGENAL DIRI
Seorang pemimpin wajib mengetahui tempat-tempat kekuatan dan kelemahan dalam dirinya. Seseorang pemimpin yang tidak mengetahui keupayaan dan kebolehannya tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Malah sebaliknya ia mungkin membawa da’wahnya ke arah kemudaratan dan bala’. Dengan sebab itu seseorang pemimpin mestilah mempunyai sifat-sifat berikut:

(i) Mengetahui sudut-sudut kelemahan dan usaha memperkuatkannya.
(ii) Mengenali sudut-sudut kekuatannya dan berusaha untuk menggerak dan menyuburkannya.
(iii) Dia mengambil berat mengembangkan ilmu dan membaca pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran politik, kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya.
(iv) Dia mengambil. berat mengenali tokoh-tokoh pemimpin Islam dan lainnya, di samping berusaha mengetahui cara-cara pimpinan mereka serta faktor faktor kejayaan atau kegagalan mereka.

KETIGA: MENGAMBIL BERAT TENTANG AHLI
Pemimpin mestilah bertindak mengambil berat tentang ahli, cuba mengetahui mereka secara bersungguh sungguh, mengikut keadaan hidup dan kedudukan mereka, bersimpati dengan mereka, bekerja menyelesaikan masalah mereka semuanya, membantu kemantapan ahli dan mengukuhkan kepercayaan mereka kepadanya. Dengan itu dia dapat menggunakan tenaga mereka.
Masjid Yayasan Mohamed Noah,Genting Highlands
KEEMPAT: TELADAN YANG BAIK
Ahli sentiasa melihat pemimpin mereka sebagai contoh dan teladan untuk mereka ikuti jejak langkahnya. Jadi tingkah laku pemimpin, kegiatan, sikap aktifnya, akhlaknya, perkataannya dan kerjayanya, semuanya itu memberi kesan yang mendalam kepada jama’ah seluruhnya. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam adalah menjadi teladan kepada para sahabatnya: Firman Allah;

Yang bermaksud:
“Sesungguhnya telah ada pada (din) Rasulullah itu sun tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang orang yang mengharap (Rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut (nama) Allah”.(Surah Al-Ahzab: ayat 21)

Manakala para sahabat Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam pula menjadi imam-imam yang salih dan penunjuk jalan yang betul sepertimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam~

“Para sahabatku adalah seperti bintang di. langit, jika kamu meneladani mereka maka kamu mendapat hidayah”.

KELIMA : MEMPUNYAI PANDANGAN YANG MANTAP
Keupayaan seseorang pemimpin bertindak segera lagi tepat serta dapat menyelesaikan masalah dalam semua suasana dan keadaan akan dengan sendirinya mendapat penilaian dan kepercayaan ahli. Tetapi sebaliknya pemimpin yang tidak tegas dan teragak-agak akan menyebabkan timbul keadaan kucar kacir, kurang kepercayaan dan kurang berkesannya kepimpinan meneka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam adalah benar. Baginda pernah mengatakan:
“Sesungguhnya Allah kasih kepada penglihatan yang tajam di ketika berlaku kesamaran dan Allah sukakan ‘aqal yang sempurna yang dapat menahan serangan nafsu”.

KEENAM : KEAZAMAN YANG KUAT
Kekuatan kehendak atau azam adalah menjadi salah satu rukun keperibadian pemimpin. Dengan adanya keazaman itu dapatlah mereka menyelesaikan persoalan dan perkara-perkara yang susah. Sejarah membuktikan bahawa pemimpin-pemimpin Islam zaman kini sangat perlu mempunyai keazaman mi bagi menghadapi segala ujian dan bencana.

KETUJUH : DAYA TARIKAN SEMULAJADI
Ini adalah merupakan sifat tabi’e. Jika seseorang pemimpin dapat menarik orang ramai tanpa menggunakan paksaan, maka itu adalah merupakan suatu perkara yang amat baik. Sekiranya seseorang pemimpin mempunyai sifat ini maka bermakna dia memiliki suatu peribadi terpenting dalam pembinaan keperibadian pemimpin.

KELAPAN : PENUH YAKIN
Sifat ini juga penting ada pada pemimpin. Seorang pemimpin mesti sentiasa berkeyakinan dan lapang dada.

Sikap putus asa adalah menjadi faktor utama kemusnahan hidup individu dan masyarakat. “Putus asa” tidak boleh sekali-kali dipandang baik atau mempunyai hikmat. Perasaan punya “harapan” tidak boleh dipandang remeh. “Harapan” juga jangan diletakkan di bawah kongkongan perasaan tetapi mesti disamakan dengan ‘aqal dan takdir.

Pimpinan adalah ketua rombongan dan kesannya ke atas “barisan” adalah sangat mendalam. Jika ia mundur dan putus asa, barisan akan mundur dan putus asa. Tetapi jika ia maju ke hadapan menentang cabaran-cabaran anggota dan barisan tentera da’wah (juhud) akan melangkah ke hadapan dengan penuh harapan.

SEBAB BERKAITAN INDIVIDU
Dalam keguguran anggota dan jalan da’wah bukan sahaja disebabkan oleh harakah; tetapi dalam banyak keadaan disebabkan juga oleh anggota itu sendiri.
Sekarang kita sentuh antara sebab-sebab berikut:

1 TABI’E YANG TIDAK TETAP
Ada orang yang tertarik dengan sesuatu harakah oleh suatu tarikan suasana atau oleh sesuatu sebab, lantas dia menyertai harakah itu. Tetapi apabila mereka sedar yang mereka tidak dapat mengikut dasar dan peraturan harakah, tidak dapat patuh kepada harakah mereka pun meninggalkannya.

(1.1) Ada orang yang tidak dapat tunduk kepada per aturan-peraturan yang ditetapkan oleh harakah; apabila dia merasakan kesusahan itu, maka dia pun berusaha membebaskan dirinya dengan berbagai-bagai alasan.

(1.2) Ada orang yang tidak dapat menerima “penyerapan” dirinya ke dalam bina jama’ah, malah dia berusaha mengekalkan keperibadiannya. Orang ini apabila mendapati yang keperibadiannya akan mungkin terserap dan pendapatnya tidak diterima maka dia pun mencari-cari alasan untuk membebaskan din.

Saya teringat salah seorang dan mereka, yakni dan orang-orang yang tidak berperaturan yang semua bidang hidupnya baik yang khusus atau yang umum tidak teratur dan tidak akan dapat membuat aturan biarpun diusahakan demikian, apabila keluar dan harakah melakukan sesuatu yang merosakkan ‘amal Islami dengan membuat seruan bahawa “amal Islami” tidak perlu ada peraturan.

Orang mi mencampuradukkan di antara hak-hak saudara Islam (ukhuwah Islamiyyah) dengan kewajipan tentera (wajibat jundiyyah) dan keperluan pentadbiran (muqtadayat at-tanzim). Ia memberi peluang kepada ukhuwah untuk melakukan kerja-kerja jundiyyah dan memberi kebebasan kepada mereka tanpa perlu mengikut kehendak peraturan.

2. TAKUT BERLAKU SESUATU KE ATAS DIRI DAN PENDAPATAN (REZEKI)
Mati dan papa adalah sangat memberi kesan kepada din manusia. Perasaan mi memberhentikan kerja-kerja da’wah seseorang dan membibitkan semangat lemah untuk bergiat.
Syaitan memainkan peranannya menghalang orang orang mu’min, menghalang pekerja-pekerja da’wah (al-’amilin) dan para penda’wah (du’at); Syaitan menakut nakutkan mereka, mer~janjikan kepada mereka dan memberi harapan kepada meneka. Janji syaitan itu adalah palsu belaka.

Firman Allah: Yang bermaksud: Jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu-daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (Surah A1-’Imran ayat 120) dan firman-Nya lagi: Yang bermaksud: Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (Surah A1-’Imran ayat 175)

Ramai orang yang gugur dan jalan da’wah bersebabkan alasan mi tetapi tidak ramai di antara mereka yang mengiktiraf demikian.

3. MELAMPAU (EKSTREAM)
Sikap melampau juga menjadi sebab keguguran anggota dan da’wah. Orang yang cuba melakukan sesuatu yang lebih dan keupayaannya, melampaui batasan dan tidak dapat menerima sikap sederhana selalunya menghadapi masalah jiwa dan kepercayaan. Orang seperti itu adalah sama seperti orang yang ingin hendak merentas padang pasir yang luas dengan seberapa cepat yang boleh. Akibatnya ialah kenderaannya musnah dan tidak sampai tempat yang dituju.

Sabda Rasulullah: Yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang yang terputus bekalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju dan tidak dapat bertahan di atas tunggangan”. (Dari Hadis Sahih)

Dan sabda Baginda:Yang bermaksud
“Binasalah orang yang berpendirian keras”. Baginda mengulangi menyebutnya sebanyak tiga kali.

Dan sabda Baginda:Yang bermaksud:
“Jauhilah kamu dan bersikap keras dan melampau dalam agama. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kamu menjadi binasa kerana mereka keras dan melampau dalam agama”. (Di riwayat oleh Ahmad dan Nasa’i)

Jiwa manusia adalah lemah. Jiwa itu boleh memikul (untuk melaksanakan) perkara-perkara yang diazamkan pada suatu ketika. Tetapi di ketika yang lain dia tidak dapat memikulnya. Kemudian dia akan meningkat (mempunyai persediaan) untuk memikulnya pada ketika tertentu. Namun demikian dia tidak boleh melakukannya sekali gus.

Keupayaan manusia untuk memikul bebanan dan tanggungjawab adalah berbeza. Ada orang yang terdaya memikul kewajipan yang tidak tertanggung oleh orang lain.

4. BERMUDAH-MUDAH DAN LONGGAR
Sama seperti ‘ekstrem’ sifat bermudah-mudah dan longgar juga menyebabkan keguguran dan! jalan da’wah. Orang-orang yang bersikap mudah dalam mengerjakan perintah Allah dan dalam iltizam dengan hukum-hukum syara’ akan mendapati din mereka bermudah dalam semua perkara; dan yang kecil sehingga ke besar, dan satu masalah sehingga ke semua masalah. Mereka akan membiarkan syaitan menguasai din dan pekerja-pekerja mereka. Memang tepatlah kata penyair:

(janganlah kamu memandang enteng perkara kecil. Sesungguhnya gunung itu terbina dan batu-batu halus).

Sesungguhnya Syariat Allah adalah tetap, Syariat yang mesti diikuti tanpa ditambah dan dikurangkan. Orang yang membuat tambahan kepada Syari’at samalah seperti orang yang mengurangkannya. Hukum-hukum Allah baik hukum halal ataupun haram mestilah dipatuhi (iltizam) dalam bentuknya dan jangan sekali-kali membuat perubahan tafsiran sendiri (ta’wil) ataupun mempermudah-mudahkannya. Orang yang mengetahui sifat Allah hanya “Maha Pengampun dan Penyayang” mestilah membetulkan matlamatnya bahawa Allah juga “menghukum dengan seksaan yang sangat pedih”. Orang yang membiasakan dirinya dengan “rukhsah” (kelonggaran) tidak akan dapat menanggung atau melakukan “azimat” pada apa jua keadaan. Di sinilah berlakunya ujian. Seseorang itu gugur di awal-awal lagi iaitu ketika ujian menjalankan “azimah”. Saya kenal seorang kawan yang tidak memperdulikan sama sekali “azimah”, Sikap hidupnya ialah “rukhsah” semata-mata, mudah dan terus mudah. Dalam urusan perniagaannya dia tidak merasa apa-apa (tidak merasa bersalah) bermu’amalah secara riba’, dia mengambil dan memberi selama kadar riba’ itu rendah; sebab pada fahamannya riba’ hanya berlaku dalam bentuk “tambahan berganda” Jika tambahan tidak berganda tidak berlaku riba’).

Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga dan masyarakat, dia tidak merasa apa-apa (tidak merasa bersalah) berjabat tangan dengan wanita, bercampur dengan perempuan dan melakukan perkara-perkara yang makruh seperti memberi rokok kepada tetamu. Dalam kerjanya dia tidak merasa bersalah menerima rasuah, di bawah nama “hadiah”, yang diberi kerana menyelenggarakan sesuatu tugas atau sesuatu urusan.


5. TERTIPU DENGAN KEDUDUKAN DAN BERSIKAP MENONJOL DIRI

Penyakit ini juga menjadi sebab keguguran dan jalan da’wah. Penyakit ini sangat merbahaya. Ia akan merosak kan para penda’wah sama sekali, menjadikan ‘amalan mereka tergantung, menghapuskan pahala mereka dan memberi akibat buruk kepada mereka. Kalau mereka lihat tauladan dan orang-orang terdahulu, sudah pasti mereka tidak akan menjadi seperti itu dan mereka tidak akan gagal menghadapi ujian seperti yang berlaku kepada iblis. Sesungguhnya iblis itu adalah dan orang-orang yang rugi.

Saya teringat seorang saudara (ikhwah) yang datang kepada saya menyatakan rasa tidak puas hatinya terhadap susunan nama yang keluar dalam akhbar. Nama itu adalah mengenai suatu pertemuan dengan suatu rombongan/wakil rasmi. Namanya telah disebut di belakang sekali. Dia mengadu kepada saya bahawa tertib nama itu sepatutnya bukan demikian. Aku berkata kepadanya minta lindungan dengan Allah dan syaitan yang direjam, dan bertaqwalah kepada Allah, wahai saudaraku.

Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wassalam, yang bermaksud:
“Sesungguhnya perkara yang paling aku takut berlaku kepada umatku ialah menyekutukan Allah. Aku tidak mengatakan yang mereka menyembah matahari, bulan atau berhala, tetapi mereka membuat ‘amalan-’amalan bukan untuk Allah tetapi untuk keinginan nafsu yang tersembunyi”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

6. CEMBURUKAN ORANG LAIN
Cemburu ini menjadi sebab keguguran dan jalan da’wah khususnya dan anggota-anggota yang berada di barisan hadapan. Ahli-ahli yang menganggotai harakah terdiri dan berbagai-bagai orang yang memiliki berbagai-bagai persediaan dan keupayaan baik dan segi keperibadian (syakhsiyyah), jiwa, semangat dan pemikiran. Kecerdikan, keilmuan, kebolehan menulis dan kebolehan berpidato adalah berbeza. Dan perbezaan inilah yang menyebabkan berlaku perbezaan di antara ahli dalam tingkah laku, dalam, khidmat, dalam kepekaan dan dalam semua perkara.

Tetapi adanya perasaan cemburu menyebabkan orang orang yang tertentu mengambil tindakan atau melakukan perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Setengah dan mereka menghadapi tekanan jiwa yang diransangkan oleh anasir dan luar barisan. Perasaan cemburu dan rangsangan (saranan) seperti itu menimbulkan keinginan hendak “membalas dendam~’ di dalam din mereka kepada orang-orang yang dianggap sebagai menjadi sebab kegagalan mereka. Jika ini berlaku bertahan segala akhlak dan nilai mulia akan hancur, kerana orang yang berkenaan bersedia melakukan apa sahaja untuk merosakkan orang yang dianggap sebagai musuhnya yang utama itu. Dia tidak akan berasa senang jika dendamnya tidak terlaksana.

SEBAB LUAR YANG MENEKAN
Suasana dan keadaan umum serta faktor liar yang ada adalah menjadi satu sebab keguguran setengah-setengah para pekerja da’wah dan para du’at dan jalan da’wah. Sebab-sebab itu adalah banyak dan boleh diringkaskan seperti berikut:

1. TEKANAN UJIAN
Ujian di dalam kehidupan da’wah atau dalam kehidupan pam penda’wah (du’at) adalah besar. Ramai orang yang meninggalkan bidang ‘amal Islami sesudah mereka menghadapi ujian sedang dahulunya mereka adalah sangat bersemangat.
Al-Quran menyatakan bahawa ujian mesti berlaku demi untuk membersihkan barisan dan untuk menguji Iman.

Yang bermaksud:
Dan di antara manusia ada orang yang berkata: “kami beriman kepada Allah”, maka apabila ia disakiti (kerana ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai ‘azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dan Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: ‘~Sesungguhnya kami adalah berserta”. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada mereka? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang orang yang Munafiq. (Surah Al- Ankabut : ayat 10- 11)

Al-Quran mengakui suatu perkara yang penting di mana ia mengatakan:
Yang bermaksud: Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertaqwa, maka yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. (Surah Al-’Imran : ayat 186)

Sejarah menunjukkan bahawa ujian menjadi faktor yang kuat dalam keguguran sebahagian orang dan barisan da’wah. Dalam waktu yang sama ia menjadi faktor kekuatan, kepercayaan, kemuliaan peningkatan dan kecekalan kepada sebahagian orang lain.

2. TEKANAN KELUARGA
Tekanan keluarga seperti dan ibu bapa, isteri dan anak-anak juga menyebabkan keguguran setengah orang dan bidang gerakan (da’wah) Islam. Sedikit sekali orang yang terlepas dan tekanan ahli rumahnya. Seringkali keluarga menakut-nakutkan seseorang tentang nasib buruk yang akan dialami oleh anak-anak sebahagian yang dialami oleh anak anak para mujahidin, para du’at dan para pekerja da’wah (al-’amilin) di setiap masa. Setengah-setengah keluarga pula cuba menghalang ahlinya dan bergiat dalam kerja da’wah. Mereka tidak dapat menerima ahli berkenaan itu mendahului mereka dalam mendapat petunjuk.
Ada suatu keadaan yang sungguh pelik, di mana bapa cuba menghalang anaknya dan bergabung dengan da’wah Islam dan mengikut jalan yang haq, sehingga ia sanggup untuk memberi galakan kepada anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hina dan mendorongnya ke tempat-tempat hiburan yang melalaikan dengan tujuan semata-mata untuk menghalang anaknya dari jalan Allah. Dalam keadaan lain pula ada ibu-bapa yang memukul anaknya dan menyusahkan anaknya itu dalam masalah kewangan dengan tujuan supaya anak itu meninggalkan jalan Allah.

3. TEKANAN PERSEKITARAN
Tekanan persekitaran juga membantu keguguran para pekerja da’wah dan bidang da’wah. Seseorang Muslim mungkin dibesarkan di dalam persekitaran yang mengambil berat agama, tetapi apabila dia berpindah ke persekitaran yang lain samada untuk belajar atau untuk bekerja, dia mendapati bahawa persekitaran baharu mi penuh dengan kejahatan dan penuh dengan daya tarikan jahiliyyah; maka di sini mulalah berlaku pergolakan yang akibatnya ialah samada naik dan meningkat atau jatuh dan gugur.

Saya teringat seorang kawan yang pergi ke Amerika untuk belajar. Di tempatnya dia dikenali sebagai seorang yang baik dan menjadi contoh di kalangan kawan-kawan. Selepas beberapa tahun dia tinggal di Amerika dia pun kembali. Perangainya sungguh berubah; dia sudah menjadi manusia lain yang seolah-olah tidak ada hubungan langsung dengan sejarahnya yang lalu. Kesan persekitaran ke atasnya sangat besan sehingga segala akhlak baiknya sebelum dia pergi ke Amerika telah dilupainya sama sekali.

Ada pula seorang manusia lain yang berpindah ke persekitaran yang serupa. Dia hanya dapat bertahan dan berpegang dengan agama selama setahun. Selepas itu dia pun tenggelam di dalam ma’siat dan tidak lagi kedengaran beritanya. Sehingga ke hari ini saya masih teringat sunat-sunat yang dihantar kepada saya di tahun pertama perpindahannya. Sunat-surat itu penuh dengan kritik-kritiknya terhadap para penda’wah dan pemimpin-pemimpin harakah. Seolah-olah hanya dia sahajalah yang mencapai kedudukan yang tinggi yang tidak dicapai oleh orang lain. Lepas itu natijahnya ialah ia menjadi sebaliknya. Dia memperolehi kerugian dunia dan akhirat, iaitu kerugian yang sungguh jelas.

4. TEKANAN GERAKAN-GERAKAN BAHAYA
Antara faktor yang menyebabkan keguguran ramai anggota dan barisan Islam dan da’wah ialah gerakan gerakan bahaya yang bertopengkan Islam. Gerakan gerakan itu hanya bekerja untuk mengkritik dan menimbulkan keraguan dengan tujuan untuk menghancurkan harakah Islam atas nama Islam. Di setiap negara ada sahaja muncul puak-puak yang membawa nama Islam tetapi bertindak menghancurkan persekitaran mereka. Puak-puak itu tidak mendorong para pemuda itu untuk bekerja dengan mereka dan tidak juga dibiarkan meneka bekerja sendiri.

Kemunculan berbagai-bagai gerakan (pertubuhan) ‘amal Islami; tidak boleh dianggap sebagai gejala yang sihat. Sebab kesannya kepada bidang Islam adalah negatif dan buruk, menyebabkan mereka bersebok sesama sendiri dan mengalihkan pandangan mereka dan melakukan tugas-tugas yang penting.

Saya tahu ada ramai orang yang meninggalkan kehidupan da’wah kerana kalah berhadapan serangan-serangan yang bertujuan untuk meragukan Islam. Pemuda-pemuda yang belum matang atau belum sempurna pembentukannya (takwin) dan belum kuat imannya, malah tidak berupaya meng’amal yang mana baik dan yang mana buruk sungguh cepat musnah dan gugur apabila berhadapan dengan serangan-serangan jahat itu. Ada seorang kawan yang terkenal aktif .dan produktif; apabila dirasuk oleh gerakan-gerakan bahaya mi lantas menjadi keliru dan ragu. Akhirnya ia meninggalkan bidang ‘amal Islami dan mendustai para pekerja da’wah. Dia kemudiannya menjadi seorang komunis mulhid.

5. TEKANAN BERMUKA-MUKA (WAJAHAH)
Sikap ingin bermuka-muka atau menaikkan diri sendiri adalah merupakan satu lagi faktor keguguran para pekerja da’wah. Ini disebabkan oleh penyakit ‘ujub, terpedaya dengan din sendiri, kepentingan diri dan ego.

Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu? Menjawab Iblis: “Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dan api sedang dia (Adam) Engkau ciptakan dan tanah.” (Surah A1-A’raf: Ayat 12)

Banyak orang yang bermuka-muka di dalam kehidupan da’wah telah difitnah dan dirasuk oleh syaitan. Sebelum mereka meningkat umur dan sebelum mereka berperanan di dalam masyarakat, mereka dikenali dan dicontohi dalam sikap, iltizam dan ta’at tetapi apabila mereka merasakan diri mereka ada sesuatu keistimewaan ataupun mereka mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, itu pun kerana da’wah mereka, maka merekapun mulalah berubah. Kalaulah mereka tidak memperolehi ‘inayah Allah, maka mereka menjadi terbalik. Mereka akan menyerang buaian (pusat) yang mendidik mereka dan jama’ah yang menaikkan mereka. Mereka akan melupai segala jasa atau khidmat baik pihak berkenaan yang membimbing mereka ke arah Islam.

Rabu, 4 November 2009

02---04 November 2009


Kursus Imam Berwibawa Kumpulan 1 Siri 2/2009
Hotel Sri Malaysia, Kuantan.

Khamis, 27 Ogos 2009

masjid itu hidupku-3

Program ihya' ramadhan peringkat Masjid Daerah Kuantan, Masjid Tengku Ampuan Afzan, Bandar Indera Mahkota, Kuantan.

menanti waktu berbuka puasaRabu, 26 Ogos 2009

THIS IS MY CARD!


assalamualaikum....minta kad ustaz.maaf, kad saya tak siap lagi(mcm mane nak siap,blm tempahpun lagi).

#ini satu ayat yg biase diucapkan bile ada org minta kad dari saya.

*ini adalah cth bussines card imam besar daerah kuantan. kalau ade sape2 imam masjid daerah lain dalam phg nak tempah sekali bagitau segera. bagi nama penuh, alamat masjid,PAID, no.phone, emel dan blog(kalau ade). hantar ke h/p saya dengan secepat yg mungkin.(013-9284254)

Isnin, 24 Ogos 2009

"RAMADHAN KARIM!!"

SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA DARI KAMI SELURUH PEGAWAI MASJID TENGKU AMPUAN AFZAN, KUANTAN


Selasa, 28 Julai 2009

TAHNIAH! ILMAM PAHANG

Program anjuran Ilmam dedah nilai murni BANDAR TUN RAZAK JENGKA – Seramai 38 pelajar sekolah menengah sekitar Temerloh, Chenor dan bandar ini menyertai Perkhemahan Pelajar Islam selama tiga hari di Pusat Latihan Pertahanan Awam (PULAPA), berakhir semalam.Timbalan Pengarah program, Mohd Zarimi Abu Zih berkata, program anjuran Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir (Ilmam) Pahang itu memuatkan beberapa pengisian menarik dengan gabungan ilmu penghayatan Islam termasuk aqidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Menurutnya, peserta juga didedahkan kepada nilai murni seperti tercatat dalam Falsafah Pendidikan Islam iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. “Setiap modul yang disediakan kepada pelajar amat bermanfaat dan mempunyai objektif tersendiri. Peserta juga dilatih kepada asas kepimpinan dalam diri. “Peserta diberi peluang bercakap di hadapan rakan lain dalam setiap program dengan menyatakan pendapat dan pandangan masing-masing,” katanya ketika ditemui pada majlis penutupan program, semalam. Mohd Zarimi berkata, slot ‘Debat Ala Parlimen’ yang diadakan pada hari kedua perkhemahan mencungkil bakat peserta dengan melontarkan hujah bernas menggunakan minda secara kreatif dan kritis. Menurutnya, urusetia dan fasilitator yang terdiri daripada ahli Ilmam Pahang akan meneruskan penganjuran sedemikian dalam melahirkan generasi muda berdisiplin berpandukan ajaran Islam. “Diharapkan semua peserta memanfaatkan ilmu kemahiran dan nilai yang diperoleh dalam perkhemahan itu dimanfaatkan sebaiknya dalam menjalani kehidupan seharian sebagai pelajar Muslim. “Contoh yang baik kepada rakan sekelas dapat mewujudkan suasana harmoni dan mengukuhkan ikatan persahabatan sedia ada,” katanya. Sumber: Sinar Harian Pahang

Jumaat, 24 Julai 2009

MASJID ITU HIDUPKU-2

3 HARI 2 MALAM KE PROGRAM SEMINAR PENGURUSAN MASJID
PERINGKAT ASEAN 2009 (23-25HB JULAI 2009) DI EDC UUM, SINTOK KEDAH DARULAMAN

Berlepas dari Lapangan Terbang Sultan Ahmad Shah Kuantan ke KLIA, seterusnya ke Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim Alor Star.

6 orang wakil Jabatan Agama Islam Pahang, dari kiri Imam Azraie(Masjid Daerah Lipis) Imam Zainudin(Masjid Daerah Kuantan), Imam Muhazam(Masjid Daerah Raub) Tuan Haji Raffli (KPP Bahagian Pengurusan Masjid&Surau JAIP-Ketua Rombongan),Imam Farik (Masjid Daerah Pekan), Imam Amirul (Masjid Daerah Cameron) dan Ustaz Razali Saibin dari Sabah.

Sabtu, 18 Julai 2009

dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali....

semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Syeikh Redho Salim Ali Syed Ahmad

"assalamualaikum.Syeikh Redho (syeikh Maahad Shobra) telah kembali ke rahmatullah pagi tadi". tolong sebarkan...


bertubi-tubi mesej ini masuk ke h/p saya sejak petang tadi..terus kenangan selama bertalaqi bersama syeikh kembali bermain di fikiran. salah seorang syeikh yang tak lekang mulutnya mendoakan anak muridnya pelbagai kebaikan. paling tak lupa doa syeikh untuk saya, moga kamu dapat isteri solehah. satu hari semasa meraikan majlis khatam bertalaqi al-quran bersama syeikh, almarhum memberikan kami motivasi yang cukup bermakna.. "hari ini, kamu semua telah memegang amanah yang besar terutama amanah terhadap kitabullah. bila kamu semua pulang ke malaysia, sebarkan ilmu al-quran. ajak orang lain dampingi al-quran. "


rutin harianku bersama-sama sahabat seperguruan, semasa menuntut di Maahad Qiraat, Shobra. bertalaqqi dengan syeikh hingga khatam


alhamdulillah,pada 4 Rabiulawal 1425H bersamaan 24 April 2004, saya telahpun berjaya menamatkan talaqqi al-quran bersama Syeikh Redho Salim Ali. al-fatihah...

Khamis, 16 Julai 2009

Majlis Istiadat Konvokesyen Pertama Universiti Darul Imam Malaysia
*Alhamdulillah, atas nikmat yang diberikan Allah, hari ini saya berpeluang mengemaskini blog. Sebelum terlupa, ucapan TAHNIAH di atas kejayaan Ustazah Norhafizah Binti Abdul Rahman (isteriku) memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) Dengan Kepujian..
Seminggu dua ini juga saya selalu sms bertanya khabar sahabat sepengajian di Shobra 3 tahun lepas (Nahi) sekarang menyambung di Kuliah Pengajian Al-Quran di Tonto. Masih teringat di tahun akhir pengajian ramai yang bercita-cita ingin menyambung pengajian di Tonto.. tapi, bila dah pulang ke Malaysia dan bekerja serta berumahtangga, mungkin cita2 ingin menyambung ke Tonto hanya tinggal harapan. insya Allah, belajar dan terus belajar tak kira di mana berada.. di sini saya nak kongsikan beberapa maklumat berkenaan tempat pengajian yang boleh dijadikan pilihan utama terutama kepada jenior2 yang sudah berada di tahun akhir Kuliah Al-Quran dan Qiraat, Shobra.


كلية القرءان الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

SEJARAH RINGKAS PENUBUHAN

Kuliah Al-Quran dan Al-Qiraat ditubuhkan pada 1991 di Tanta,Mesir. Namun pengajiannya bermula pada sessi 1992/1993. Pada peringkat permulaan, kuliah ini hanya menerima kemasukan kurang daripada 200 orang mahasiswa, tetapi jumlah ini semakin meningkat tahun demi tahun ekoran sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Mesir sendiri juga kemasukan pelajar-pelajar wafidin yang terdiri daripada rakyat Malaysia,Indonesia dan Afrika.Kuliah ini merupakan kuliah yang tunggal yang tiada di mana-mana tempat selain di Tanta selain juga kuliah Al-Quran yang ketiga di dunia selepas Kuliah Al-Quran di Madinah, Arab Saudi dan Kuliah Al-Quran di Islamad, Pakistan.
Walau bagaimana pun, berbanding dengan kuliah-kuliah Al-Quran yang lain, kuliah ini merupakan kuliah yang menawarkan pengajian Al-Quran yang tertinggi khasnya pengajian yang berkaitan dengan ilmu Al-Qiraat.
Tujuan sebenar penubuhan kuliah ini adalah untuk menumbuhsuburkan ilmu-ilmu yang berkaitan secara langsung dengan Al-Quran amnya dan khususnya ilmu Al-Qiraat di Mesir yang terkenal zaman berzaman dengan ulama-ulama dan para Qurra yang tidak terbilang ramainya, atau dengan kata-kata lain bagi mengeluarkan ulama-ulama Qiraat demi memastikan keagongan dan kesucian Al-Quran sentiasa terjaga.
Penubuhan kuliah ini membuktikan kesungguhan Al-Azhar yang merupakan kiblat ilmu-ilmu Islam dalam memastikan kesyumulan Islam sentiasa dihayati oleh umatnya bukan hanya di Mesir bahkan di seluruh dunia. Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmatNya kepada para ulama yang ikhlas berjuang mendidik anak-anak Azhari tanpa mengira bangsa dan warna kulit.


SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Mempunyai atau memegang Syahadah Takhassus Qiraat daripana mana-mana Maahad Qiraat di Mesir tanpa mengira peringkat umur dan tahun syahadah tersebut diperolehi.

SISTEM AKADEMIK

Tempoh pengajian di kuliah ini adalah selama 4 tahun( 8 semester). Setiap tahun pengajian terbahagi kepada 2 semester. Kehadiran ke kuliah adalah diwajibkan dan hanya 75% kehadiran sahaja yang melayakkan seseorang pelajar itu mengambil peperiksaan.

PENGKHUSUSAN

Kuliah ini terbahagi kepada dua pengkhususan:

1.Pengkhususan ilmu-ilmu Al-Quran.
2.Pengkhususan ilmu-ilmu Al-Qiraat.


SUBJEK-SUBJEK

Subjek-subjek yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Qiraat adalah seperti berikut:
Teori ilmu Al-Qiraat.
Praktikal ilmu Al-Qiraat.
Sejarah ilmu Al-Qiraat.
Taujih Al-Qiraat.
Ilmu Al-Aswat (Fonologi) dan Al-Lahajat (Dialek).
Ilmu Al-Waqf wa Al-Ibtida’.
Ilmu Al-Rasm Al-Uthmaniy.
Ilmu Al-Tahrirat.
Al-Qiraat Al-Syazzah.

Manakala subjek-subjek yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran adalah seperti berikut:
1. Ulum Al-Quran.
2. Manahij Al-Mufassirin.
3. Tafsir Al-Quran.
4. Sejarah Mushaf.
5. I’jaz Al-Quran.
6. Ilmu Al-Dalalat(Semantik).
7. Tatabahasa (Nahu dan Saraf) serta I’rab Al-Quran.
8. Ilmu Al-Difau’ an Al-Matai’n(ilmu menangkis tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran).

Disamping itu subjek-subjek lain yang turut dipelajari:
1.Ilmu Fiqh.
2.Ilmu Al-Aqidah.
3.Al-Sirah Al-Nabawiyyah.
4.Al-Hadith wa U’lumuh.
5.Bahasa Inggeris.


KAJIAN-KAJIAN SETIAP SUBJEK

1.Penghafalan Al-Quran.
Peperiksaan Al-Quran dijalankan secara bertulis dan lisan dan menumpukan penguasaan terhadap ayat-ayat Mutasyabihat iaitu yang hampir serupa dan mengelirukan.

2.Ilmu Al-Qiraat (Teori dan Praktikal).
Kajian terhadap Qiraat yang tujuh dan sepuluh(usul dan farsh) melalui matan dan syarah. Perbezaan dengan apa yang pernah dipelajari di maahad adalah penggunaan kitab-kitab Turath yang lebih meluas dengan kajian-kajian yang lebih mendalam daripada segi Turuq yang banyak.

3.Sejarah ilmu Al-Qiraat.
Kajian yang menyentuh asal usul kewujudan Al-Qiraat dan kajian-kajian para ulama silam terhadap ilmu ini.4.Taujih Al-Qiraat.
Kajian terhadap hujjah dan bukti bagi setiap Qiraat yang lebih menjurus kepada tatabahasa bahasa Arab secara khusus serta pengaruh dan kesan Qiraat terhadap tafsir Al-Quran.


5. Ilmu Al-Aswat (Fonologi) dan Al-Lahajat (Dialek).
Kajian terhadap huruf-huruf serta baris Al-Quran yang menekankan aspek sejarah,kaedah dan pembuktian terhadap kefasihan setiap cara penuturan berdasarkan kajian-kajian ulama’ silam.


6. Ilmu Al-Waqf wa Al-Ibtida.
Kajian mengenai kaedah memulakan dan memberhentikan bacaan Al-Quran yang sangat berhubung rapat dengan ilmu tafsir.


7. Ilmu Al-Rasm Al-Uthmaniy.
Kajian mengenai tatacara penulisan Al-Quran di zaman saidina Uthman R.A.


8. Ilmu Al-Tahrirat.
Kajian mengenai Turuq dalam satu-satu Qiraat yang melibatkan kesahihan Qiraat tersebut bagi mengelakkan percampuran bacaan.


9. Al-Qiraat Al-Syazzah.
Kajian mengenai Qiraat yang tidak memenuhi rukun-rukun Qiraat yang sahih yang melibatkan cara bacaan,hujjah dan kesannya terhadap tafsir.


10. Ulum Al-Quran.
Kajian mengenai perbahasan-perbahasan ulama’ mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum.


11.Manahij Al-Mufassirin.
Kajian mengenai metodologi para ulama’ tafsir yang menyentuh pendekatan dan aplikasi mereka dalam mentafsirkan Al-Quran.


12.Tafsir Al-Quran.
Kajian mengenai tafsiran ayat-ayat Al-Quran sama ada berbentuk tahlili atau pun maudhui’.


13.Sejarah mushaf.
Kajian mengenai sejarah penyusunan Al-Quran yang menyentuh tatacara serta pembuktian bahawa Al-Quran yang ada sekarang adalah sama seperti yang terdapat di luh mahfuz dan tersusun secara tauqifi.

14.I’jaz Al-Quran.
Kajian mengenai kemukjizatan Al-Quran daripada segi balaghah dan bayan.


15.Ilmu Al-Dalalat (semantik).
Kajian mengenai asal-usul makna khususnya yang berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran serta metodologi para ulama’ dalam menganalisis makna-makna tersebut.(tarikhi dan wasfi).


16. Tatabahasa(nahu dan saraf) dan I’rab Al-Quran.
Kajian mengenai nahu dan saraf(teori) serta I’rab Al-Quran(praktikal).


17. Ilmu Al-Difau’ an Al-Matai’n(ilmu menangkis tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran).
Kajian mengenai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh para orentalis terhadap Al-Quran serta jawapan kepada tuduhan-tuduhan tersebut.


SISTEM PEPERIKSAAN


Peperiksaan dijalankan mengikut semester iaitu 2 kali dalam setahun pengajian. Semua pelajar diwajibkan lulus semua mata pelajaran atau gagal tidak lebih daripada 2 subjek untuk meneruskan pengajian pada tahun seterusnya. Semua subjek hanya diduduki peperiksaannya sekali sahaja melainkan Al-Quran. Untuk tahun akhir, diadakan peperiksaan tasfiyyah bagi meluluskan semua subjek yang tertinggal/tertangguh(tidak lebih 2 subjek). Pangkat bagi Syahadah yang diperolehi dikira mengikut pangkat peperiksaan pada tahun terakhir.


KELULUSAN

Skema kelulusan dan gred adalah berdasarkan peratus seperti berikut:

A- CEMERLANG (MUMTAZ) : 90% - 100%
B- KEPUJIAN 1 (JAYYID JIDDAN) : 80% - 89%
C- KEPUJIAN 2 (JAYYID) : 65% - 79%
D- LULUS (MAQBUL) : 50% - 64%
E-GAGAL (DHOIF) : 49% DAN KE BAWAH.

PENGIKTIRAFAN

Para lepasan kuliah ini yang telah lulus peperiksaan ialah pemegang ijazah pertama (Bachelor of Art) dan diiktiraf oleh Universiti Al-Azhar Al-Syarif dan juga pihak-pihak yang turut mengiktirafnya seperti JPA di Malaysia.TENAGA PENGAJAR

Terdiri daripada pakar-pakar yang berkelulusan Ph.D dalam bidang masing-masing. Dekan kuliah ini ialah Prof.Dr.Judah Muhammad Abu Yazid Al-Mahdi, seorang ulamak Al-Azhar yang tidak asing lagi dalam bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran.


LEPASAN

Setakat sessi 2001/2002 hanya 4 orang sahaja anak Malaysia yang berjaya menghabiskan pengajian mereka di kuliah ini. Mereka ialah:
1.Ustaz Abdul Rahim (Terengganu).
2.Ustaz Sobri (Terengganu).
3.Ustaz Shahruddin bin Yaakob (Kelantan).
4.Ustaz Mohd. Nizamuddin bin Ahmad (Selangor).

PENUTUP

Demikianlah penerangan ringkas berkenaan kuliah ini, semoga kita sentiasa berazam untuk mendalami segala ilmu Al-Quran yang tidak bertepi itu, memohon kekuatan dan hidayat daripada Allah agar dipilih menjadi salah seorang daripada AL-ULAMA’ AL-A’MILIN.


قال الله تعالى:

إن الذين يتلون كتب الله وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور* ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.....
صدق الله العظيم
*di petik daripada bahan2 bacaan semasa masih menuntut di Shobra, Mesir(2003-2006)

Rabu, 24 Jun 2009

Kursus Imam Wibawa

Dato' Haji Ahmad Faizol bin Ghazali al-Hafiz -selaku moderator 1 (hafazan)kami, terimakasih atas tunjuk ajar

Kursus imam wibawa
Syarat untuk melepasi ujian imam wibawa :
1- Wajib mengikuti kursus khas bagi setiap siri dengan jayanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh urusetia sebanyak 2 kali setahun
2- Wajib lulus ujian lisan 1 kali setahun mengilut jadual yang ditentukan.
3- Hanya calon yang mengikuti kedua-dua kursus dengan jayanya sahaja layak menduduki ujian lisan yang ditentukan.
4- Permohonan untuk megikuti kursus / ujian hendaklah menggunakan boring permohonan yang disediakan dan dikembalikan kepada Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau JAIP sebelum tarikh yang ditetapkan.

Ustaz Haji Syafie Bin Lebai Hanafiah- selaku moderator 2 (Tajwid&Fasohah)


TAHAP HAFAZAN
Kualiti bacaan dan hafazan setiap imam dinilai mengikut hafazan yang setiap juzuk yang ditentukan mengikut tahap sepertimana berikut:
1- WAJIB
: SEMUA surah daripada juzuk 30
: surah as-Sajadah
: surah al-Insan
: surah al-Jumuah
:surah Yasin
: surah al-Mulk


2- TAHAP 1 : Juzuk 1
3- TAHAP 2 : Juzuk 1 dan 2
4- TAHAP 3 : Juzuk 1, 2 dan 3
5- TAHAP 4 : Juzuk 1, 2, 3 dan 4
6- TAHAP 5 : Juzuk 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juzuk terpilih*kepada imam-imam lantikan JAIP yang belum mengikuti kursus imam wibawa, buatlah persiapan yang secukupnya...

Isnin, 22 Jun 2009

Generasi Al-Quran yang diimpikan...

Gambar program Tahsin Al-quran sempena Musabaqah Tilawah Al-Quran Negeri Pahang 1430H di PekanSIAPAKAH GENERASI AL-QURAN?
Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat baginda pada awal sejarah perkembangan Islam disebut oleh Sayyid Quthub sebagai
“Generasi Al-Quran” Mereka merupakan generasi terbaik yang pernah hadir di tengah umat manusia. Generasi inilah menurut Sayyid Quthub, yang disebut oleh firman Allah s.w.t :

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah ”
(Ali Imran ayat 110)


panel penemuuji sedang mendengar bacaan dan menguji peserta
Generasi terbaik Islam seperti di atas, menurut Sayyid Quthub, belum pernah lahir kembali, sehinggalah pada zaman kita sekarang. Padahal, menurut beliau lagi, Al-Quran masih berada di tangan kita. Tetap terpelihara seperti zaman sebelumnya. Begitu juga dengan hahis, terpelihara dengan baik. Tapi, mengapa kini kedua-dua sumber utama itu tidak dapat melahirkan generasi terbaiknya seperti dahulu?


ADAKAH GENERASI INI DAPAT DILAHIRKAN KEMBALI?


Dalam kitab “Ma’alim al-Thariq’, Sayyid Quthub memberikan jawapan. Generasi Al-Quran katanya, dapat dilahirkan kembali apabila kaum muslimin memiliki 3 tingkah laku seperti yang terdahulu dimiliki oleh Nabi dan kaum Muslimin pada awal perkembangan Islam.


Pertama :
Umat Islam perlu mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam kehidupan. Ini bermakna, Al-Quran harus tertanam dalam hati dan fikiran, serta menjadi roh dalam setiap nafas kehidupan, sehingga Al-Quran tidak menjadi benda mati, tapi benar-benar wujud dalam realiti kehidupan.

Kedua : Umat Islam perlu memiliki sikap ketaatan yang tidak berbelah bagiterhadap perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran dipelajari tidak hanya untuk menambah pengetahuan dan memperdengarkan bacaan semata-mata, tapi benar-benar untuk dilaksanakan. Al-Quran jelas Sayyid Quthub, perlu disatukan dalam jiwa raga kaum muslimin dan diguna pakai dalam kehidupan mereka, sehingga Al-Quran tidak hanya membeku dalam otak dan terselit dalam karya-karya ilmiah. Sejarah mencatatkan, para sahabat dahulu mempelajari Al-Quran tidak banyak, hanya sepuluh ayat dalam satu masa. Mereka tidak menambahnya sehinggalah mereka memahami dan melaksanakan sepuluh ayat tersebut.

Ketiga : Umat Islam perlu bersedia membuang kehidupan lalu mereka sebelum Islam (jahiliah). Ini bermakna, dengan Islam seseorang perlu memulai hidup baru dengan ajaran atau nilai yang baru dan dengan pergaulan serta persaudaraan yang baru. Pendek kata, mereka perlu bersedia menanggalkan dan membuang semua ajaran dan warisan nenek moyang yang sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, setiap muslim, tegas Quthub, harus mampu bukan sahaja meninggalkan jahiliah moden tetapi juga menjauhi orang-orang yang pemikirannya terpengaruh dengan jahiliah moden itu.

Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Isra’ ayat 82:

Ertinya: “Dan Kami (Allah) turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah rugi kecuali bagi orang-orang yang zalim.”


Marilah sama-sama kita mencorak dan membina generasi hari ini supaya menjadi generasi al-Quran yang dapat melaksanakan seluruh tuntutannya dalam kehidupan.
Antara tuntutan al-Quran terhadap umat Islam ialah :


1– IMAN WA TA’ZIM
2– TILAWAH WA TARTIL
3- TAZAKKUR WA TADABBUR
4– HUKUM WA IQAMAH
5– TABLIGH WA TIBYAN
TAHNIAH! kepada seluruh urusetia program yang telah menjayakan Program Tahsin Al-quran


Sabtu, 23 Mei 2009

masjid itu hidupku-1

assalamualaikum w.b.t..
alhamdulillah, hari ini dah hampir 7 bln saya bekerja di tempat dan suasana yang baru. lama juga rasanya saya mengambil masa untuk memahami kerja dan masalah yang sering dihadapi. teringat lagi, di awal pelantikan saya sebagai IMAM BESAR DAERAH KUANTAN dan ditempatkan di MASJID TENGKU AMPUAN AFZAN, BANDAR INDERA MAHKOTA ujian pertama yang dihadapi ialah pembesar suara masjid dicuri penyangak yang tak berhati perut. semalaman tak dapat lelapkan mata memikirkan teruk banar akhlak masyarakat hari ini. masih ingat lagi saya pada satu kata-kata pembakar semangat yang diberi oleh seorang pegawai yang turut serta melihat masjid slps berlakunya kecurian :" ITULAH CABARAN"... imam kenalah pandai menyelesaikannya. itu sebabnya kita letakkan imam berijazah di masjid ini. kalau tak dapat selesaikan, baik kami tak letakkan imam di sini. terperanjat saya di waktu itu. tapi rupa-rupanya kata-kata itu menyebabkan saya nak melakukan perubahan-perubahan ke arah penambahbaikan masjid supaya diimarahkan oleh penduduk setempat. inilah sedikit kerja2 yang sempat saya kongsikan terutama dengan IMAM2 BESAR DAERAH2 lain dalam pahang.pintu pagar ni berat sangat tuan, pakcik tak daya setiap malam nak tolak. inilah kalimah yang sering saya dengar dari mulut Pengawal Keselamatan waktu malam.
alhamdulillah, pintu pagar dahpun ditukar baru. tapi mengapa pakcik kunci awal sangat pintu pagar ni? malam tadi, sampai pukul 12 saya menunggu depan pagar, kunci rumah saya tertinggal di dalam. memandangkan kontrak pakcik habis hujung bulan ni, sayapun malas nak kata apa.
inilah wajah Pejabat Pentadbiran Masjid Tengku Ampuan Afzan (MASTAAF). Insya Allah akan beroperasi sepenuhnya nanti. masih banyak kelengkapan yang perlu. jawatan keranipun masih kekosongan. mudah-mudahan kerani akan masuk secepat yang mungkin bagi melicinkan gerak kerja pegimarahan masjid ini.tandas perempuan di sebelah kanan sana ye cik... itulah kalimah yang sering saya dengar dari mulut Pengawal Keselamatn siang.. "diaorang ni ustaz, malu nak bertanya. ikut suka je masuk tandas lelaki". mengadu pengawal kpd saya. "mungkin papan tanda tak jelas kot" jawab saya. munggu depan, ada orang akan datang pasangkan yang lebih besar. saya sudahpun buat tempahan papan tanda yang lebih besar dan jelas.time kasih abg2 archsign yang bertungkus lumus memasang papan tanda masjid ni.
Isnin, 23 Mac 2009

HIDUP PEJUANG, MATI TERBILANG...

Al Marhum Ustaz Khairul Azhar telah kembali ke Rahmatillah jam 11.30 malam jumaat baru-baru ini hospital Seremban kerana diserang demam denggi . Beliau yang juga Ketua Penerangan DPPN9 merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Tampin meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak yang masih kecil .

Jenazahnya telah disembahyangkan di Masjid Paroi Jaya Seremban sejurus selesai solat jumaat. Turut hadhir ialah Yb Salahudin Ayub [ Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat ] , Yb. Taufeq [ Exco DPP Pusat merangkap Adun Paroi ] , Presiden Ikatan Lepasan Mahasiswa Mesir ( ILMAM ) sdr Azizul , Ustaz Mohd Asri Daud Pimpinan Pelajar yang baru pulang dari Mesir , Ustaz Mohd Farhan dan rakan - rakan azhari yang lain termasuklah anak muridnya disekitar Seremban .

al marhum yang banyak berjasa buat perjuangan Islam khasnya di Negeri Sembilan .
takziah buat keluarga al marhum agar bersabar dan tabah menghadapi ujian ini dan semoga rohnya dicucuri rahmat dan digolongkan dalam golongan hamba - hambaNya yang soleh .
Al Faatihah .
al marhum banyak mengajar diri ini erti PERJUANGAN & PENGORBANAN..

Isnin, 16 Mac 2009

JUDI HARAM HUKUMNYA

KUANTAN 14 Mac - Umat Islam dilarang memasuki premis perjudian atas alasan apa pun sebagaimana tertakluk di bawah Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang yang telah ditandatangani oleh Sultan Pahang pada 3 Desember lalu.

Perkara itu dinyatakan Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dan Adat resam Melayu Pahang (MUIP) Dato' Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan.
Di bawah larangan itu, premis perjudian adalah serbagaimana ditakrif di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 (disemak 1983). Ia termasuklah kedai empat nombor, Sport Toto dan sebagainya yang berselerak di seluruh negeri.

Dipercayai setiap daerah di Pahang mempunyai sekurang-kurang empat premis perjudian ekor, Sport Toto dan ramalan nombor. Semua premis terbabit penuh sesak dengan pelanggan terutama pada hari Sabtu. Ia turut membabitkan warga asing dari Indonesia, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, India dan sebagainya.

Sesiapa yang melanggar perintah itu boleh dikenakan denda di bawah Seksyen 169, Enekmen Pentadbiran MUIP No .8 /1982 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2000 atau penjara selama dua tahun atau kedua-duanya sekali. Penguatkuasaan larangan itu berkuat kuasa 13 Mac lalu. - mns

Rabu, 11 Mac 2009

MASJID :MARKAAZUL UMMAH

Sebagai “ Rumah Allah ” , masjid merupakan institusi terpenting dalam pembinaan ummah yang bertamaddun. Malah penubuhan Negara Islam oleh Baginda saw. di Madinah al Munawwarah menyaksikan bagaimana masjid dinobat sebagai mercu peradaban dan kedaulatan yang dibina.
Pembinaan masjid di Quba’ , Wadi Ranuna’ [1] dan di Yathrib ( Madinatun Nabi ) menjadi batu asas pembinaan tamaddun Islam unggul berpaksikan kedaulatan syariat dan ummah yang bermartabat.

Ianya ( masjid ) tidak dibina semata – mata untuk mendirikan solat , tetapi juga sebagai nokhtah mula keagungan ummat. Dari situlah nabi saw. menggerakkan jentera kerajaan dan mengatur strategi membangunkan ummah .

Masjid : Iktibar dari Seerah an Nabawiyyah
Syeikh Dr. Musthafa as Sibae’i menyebut di dalam kitabnya as Seeratun Nabawiyyah : Durus wa I’bar :
“ Memang tidak dapat disangkal lagi , bahawa masjid membawa risalah kemasyarakatan dan kerohanian yang agung nilainya terhadap kehidupan ummat Islam . Masjid lah yang menyatukan saf – saf ummat Islam , menyucikan jiwa mereka , menghidupkan hati dan aqal mereka , menyelesaikan masaalah yang dihadapi oleh mereka dan akhirnya menampilkan kekuatan jua hubungan erat mereka .

Sesungguhnya telah terbukti bahawa sejarah masjid di dalam Islam , menjadi markaz bagi tentera Islam berangkat ke medan untuk menakluki muka bumi dengan hidayah Allah swt .
Dari masjid jua terpancarnya sinaran cahaya dan hidayah buat ummat Islam dan lainnya malah masjidlah juga berkembangnya peradaban Islam . Bukan kah Abu Bakar , Umar , Uthman , A’li , Khalid , Saad , Abu U’baidah dan tokoh – tokoh seumpama mereka yang terdiri daripada pemimpin – pemimpin agung dalam sejarah Islami merupakan anak -anak murid di Madrasah al Muhammadiyyah yang berpusat di Masjid an Nabawi .

Antara keistemewaan yang lain , masjid pada setiap minggu berkumandang kalimah al haq menerusi seruan khatib yang menentang kemungkaran , memperjuangkan syariat , menyeru kearah kebaikan , menginsafkan mereka yang lalai , menyeru kearah kesatuan, membasmi kezaliman dan memerangi perbuatan yang melampaui batas .

Sesungguhnya kita telah menyaksikan bagaimana dulunya masjid – masjid menjadi markaz – markaz yang menyemarakkan gerakan anak watan menentang penjajah Perancis . Berpangkalan di masjidlah , tokoh – tokoh jihad menetang penjajah dan menentang zionisme .
Apabila kita menyaksikan kepincangan masjid hari ini dari fungsi dan peranannya yang hebat , maka tiada lain melainkan kesalahan sebahagian khatib yang terdiri daripada khatib yang hanya bertugas memburu elaun atau jahil lagi leka .

Alangkah beruntungnya , jika dalam keadaan seperti ini , lahir segolongan pendakwah yang tegas membawa kebenaran , bangkitnya ulama yang memperjuangkan syariat Allah . Mereka ikhlas kerana Allah dan Rasulnya saw. , mereka menasihati pemimpin dan ummat Islam seluruhnya .
Mengembalikan masjid sebagai tempat kegiatan masyarakat , mendidik tokoh – tokoh dan melahirkan pejuang – pejuang , mengislahkan kefasadan , memerangi mungkar dan membentuk masyarakat berasaskan taqwa dan redha Allah swt.”

Rujuk : Seerah an Nabawiyyah : Durus wa I’barOleh Dr. Musthafa Sibae’I . Muka surat 74 – 75Cetakan ke 9 oleh al maktab al islami ( 1986 ) Dimasyq

Masjid Terbelenggu
Realiti hari ini bertambah parah apabila melihat nasib masjid dan pengurusannya yang kian terabai . Lebih malang apabila wujudnya fenomena terancang untuk membelenggu masjid agar ia tidak berfungsi sebagai markaazul ummah .
Siapa lagi yang lebih bejad daripada mereka yang menghalang rumah Allah ( masjid ) agar tidak diimarahkan dengan ilmu dan zikrullah . Lebih parah apabila mereka “ sampai hati ” meruntuhkan rumah Allah yang pastinya dibina di atas tanah waqaf milik Allah swt.
Firman Allah swt :

“ Siapa lagi yang terlebih zalim daripada orang yang menghalang masjid – masjid Allah bahawa disebut didalamnya namaNya dan berusaha merobohkannya ? Mereka tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut ( kepada Allah ) . Bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka azab yang sangat dahsyat di akhirat .”
Surah al Baqarah . Ayat : 114

Terlalu banyak masjid dalam Negara kita hari ini hanya dijadikan tempat solat dan lebih melucukan bagaimana terdapat masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat kunjungan pelancung selain daripada solat berjamaah yang sangat kecil kuantitinya berbanding saiz masjid tersebut.
Keghairahan mendirikan masjid yang tidak seimbang dengan keghairahan mengurus dan mengimarahkannya meletakkan situasi ini sebagaimana yang pernah dibimbangi oleh Rasulullah saw. dalam hadis baginda yang diriwayatkan dari Saidina Ali Karramallahuwajhah :

يُوشِكُ أنْ يأتيَ علَى النَّاسِ زَمانٌ لاَ يَبْقَى مِنَ اْلإسلامِ إلاَّ اسْمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ اْلقُرْآنِ إلاَّ رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ اْلهُدَى عُلَمَاؤهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ اْلفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ
رواه البيهقي
Sudah hampir suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu kecuali hanya namanya dan tidak tinggal daripada al Quran itu kecuali hanya tulisannya . Masjid – masjid mereka tersergam indah tetapi ia kosong daripada hidayah . Ulama’ mereka adalah sejahat – jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit . Dari mereka berpunca fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali .

Rujuk Kanzuul U’malM/surat 80, Juzuk 11Cetakan Darul Kutub al I’lmiyyah Beirut
Pengalaman saya dikepung oleh polis yang lengkap bersama anjing , menyerbu masuk ke kawasan laman Masjid Peramu Kuantan sementara waktu itu saya sedang menyampaikan ceramah Maulidur Rasul saw , cukup menggambarkan bagaimana masjid dibelenggu .
Perlantikan ahli jawatan kuasa masjid dikalangan mereka yang tidak pernah menjejak kaki ke masjid semata – mata tidak mahu masjid itu diimarahkan dengan majlis ilmu antara bukti bahawa pembelengguan masjid sangat ketara .
Menghantar SB [2] untuk memantau aktiviti masjid atau surau bukan sahaja menakut – nakutkan masyarakat untuk menghidupkan aktiviti masjid dan surau tetapi juga bermaksud untuk memberi tekanan kepada penceramah dan guru agama yang mengajar agar tidak menyentuh soal penyelewengan dan mungkar yang berlaku dalam Negara.
Sedang kelab – kelab malam dan pusat – pusat hiburan yang menjadi tempat subur untuk bercambahnya maksiat dan jenayah tidak dilayan sedemikian rupa .
Pekeliling yang pernah dihantar kepada surau dan masjid di Lembang Klang agar tidak mengadakan tazkirah di bulan Ramadhan juga mempunyai maksud yang sama untuk mengekalkan pembelengguan tersebut.

Arahan agar khatib hanya dibenarkan membaca teks khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama meskipun khatib tersebut seorang yang diiktiraf ilmunya oleh universiti yang mu’taraf turut dilihat sebagai usaha menyempitkan fungsi surau dan masjid.
Sudahlah ruang dan peluang untuk bercakap Islam amat terhad , tiba – tiba masjid dan surau yang dianggap ruang yang paling kondusif untuk berbicara perkara agama turut dikekang , maka dimana lagi Islam ini boleh dijelaskan secara bebas dalam Negara ini ?

Pengurusan Masjid .
Selayaknya masjid diurus selia secara professional dan jujur bagi meletakkannya sebagai institusi penting dan suci dalam masyarakat .
Sangat malang apabila masjid bagaikan bangunan usang yang terbiar tanpa dipedulikan penyelenggaraannya sebagai sebuah tempat ibadah . Masing – masing melepaskan tanggungjawab kepada pihak yang lain dan akhirnya semua berlepas harap .
Sesetengahnya sangat berbangga dengan jumlah kutipan derma mingguan yang meningkat saban minggu dan dipaparkan di papan putih masjid berkenaan , sedang masjid tersebut sangat tidak terurus dengan sistem pengaliran air di kolam wudhu’ , kebersihan tandas yang sangat rendah dan menyedihkan , sistem pembesar suara yang uzur serta lemah dan pelbagai kelemahan yang ketara .

Kenapa tidak wang yang begitu banyak hasil sumbangan orang ramai dimanafaat sepenuhnya untuk meletakkan masjid dan surau sebagai sebuah institusi yang hebat dan menarik . Apa yang paling penting ialah masjid mesti menjadi tempat yang paling selesa dan tenang untuk ummat mengabdikan diri kepada Allah swt.
Imej tandas masjid sebagai tandas yang paling kotor sepatutnya tidak kedengaran lagi . Bukankah kebersihan adalah sebahagian daripada tanggungjawab utama setiap individu muslim ? Bukan sahaja bermaksud supaya masjid tidak dipandang rendah oleh masyarakat umum, tetapi juga untuk mencari redha Ilahi .

Peranan dan Fungsi Masjid .
Selayaknya masjid diimarahkan . Sebagaimana tiada nilai masjid yang tidak diurus , begitulah tiada erti dan gunanya masjid yang diperbesar dan diperbanyakkan tetapi sepi tanpa aktiviti .
Saya sangat bersetuju dengan gesaan S.S Dr. Asri Zainal Abidin agar masjid mestilah dilihat sebagai mesra remaja dan mesra ummah seluruhnya.
Masjid tidak sepatutnya menghadkan aktiviti kepada solat berjamaah semata – mata , demikian juga tazkirah dan kupasan ilmu yang hambar dan tidak membawa ahli jamaahnya wujud dalam cabaran zaman mereka yang sebenarnya.
Sebaliknya masjid mestilah aktif menganjurkan pelbagai aktiviti yang mendekatkan masjid kepada mereka yang cuba menjauhkan dirinya daripada masjid .
Malah aktiviti kemasyarakatan dan budaya mereka yang tidak bercanggah dengan Islam amatlah baik didekatkan kepada masjid . Biarpun asalnya aktiviti itu bukan berbentuk ibadah namun apabila ia bertolak dari masjid dan surau , kita mengharapkan ia menjadi satu bentuk ibadah yang diredhai oleh Allah swt .
Cadangan S.S Dr. Asri agar tuisyen akademik diadakan di masjid atau surau agar tidak sahaja ustaz dan pak lebai menguasai ruang legar masjid tersebut tetapi juga guru akademik dan murid – muridnya berhak ber“mesra” dengan masjid adalah cadangan yang sepatutnya diambil perhatian .
Saya berkeyakinan , jika semua pihak mengambil ruang dan bahagian mem“peranan”kan masjid seperti kaum ibu dengan aktiviti mereka , pelajar dengan aktiviti mereka dan ajk masjid dengan aktiviti mereka , masjid akan dilihat makmur , meriah , ceria dan menarik .
Pengalaman saya di Damsyik dan Tanta dapat melihat dari dekat bagaimana di sana terdapat masjid yang dilengkapi dengan maktabah ( perpustakaan ) untuk masyarakat merujuk pelbagai sumber ilmu dan Klinik yang beroperasi di masjid sepanjang hari dengan hanya ditutup pada waktu solat.
Keadaan itu tidak lagi meletakkan masjid dan surau sepi bersendirian dan akhirnya menjadi sasaran mat gian dan kaki lepak beroperasi dan mencuri .
Malang ada masjid yang kehilangan besi keranda , tongkat khutbah dan set P.A system. Jawab mudah , kerana masjid tersebut sepi ditinggalkan oleh imam dan makmumnya.
Masjid sepatutnya tidak perlu berkunci dan berjaga , sudah cukup amalan iktikaf dan mengimarahkan masjid menjadikan masjid kawasan atau zon paling selamat dalam dunia .
Kalaupun keadaan memaksa demi memelihara barangan milik masjid daripada dicuri oleh penjenayah , maka saya syorkan agar sediakan kawasan berkunci untuk menyimpan barangan berharga milik masjid sementara ruang masjid terbuka untuk aktiviti umum mengabdikan diri kepada Allah swt.
Ataupun , sediakan ruangan khas yang tidak berkunci ( sebahagian dari masjid ) tersebut agar tidak menghalang aktiviti ummah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. terutama buat musafir lalu .
Pendekkata , sebagaimana pengurusan hotel ada kursus yang disediakan untuk meningkatkan prestasi pengurusan maka saya kira pengurusan masjid juga min baabil aula patut diadakan kursus untuk tujuan meningkatkan kesedaran dan keinsafan dikalangan ummah terhadap pengurusan masjid dan surau .
Masjid Chinese .
Akhir – akhir ini ramai pihak membincangkan isu Masjid Chinese . Pelbagai pandangan berupa pro dan kontra telah dipaparkan kepada umum samada melalui media massa mahupun dalam perbincangan tertentu .
Saya berpandangan bahawa isu penubuhan atau pembinaan Masjid Chinese adalah wajar . Selain daripada ianya telah disuarakan oleh S.S Dr. Asri Zainal Abidin , Kerajaan PAS di Kelantan juga telah menggiatkan aktiviti serupa kearah menarik minat sahabat – sahabat kita dari kaum Tionghua menghayati ajaran Islam .
Negara kita tidaklah asing dengan masjid mengikut etnik kerana negara telah memiliki Masjid Pakistan dan Masjid India . Alhamdulillah biarpun dinamakan sebagai Masjid Pakistan atau Masjid India ianya tidaklah beroperasi berasaskan etnik dan realiti itu sangat penting agar Islam tidak dipisahkan menurut etnik.
Saya tidak menafikan persoalan ini ada pro dan kontra , namun tidak mengapa satu keberanian untuk melakukannya disuara dan dikotakan. Namun langkah bijak elok diambil dengan mendengar terlebih dahulu pandangan sahabat – sahabat chinese muslim terhadap keperluan penubuhan masjid chinese tersebut.
Igauan “masuk Islam adalah masuk melayu” mungkin menjadi antara salah satu faktor kearah cadangan pembinaan masjid chinese ini.
Manakan tidak , selain daripada kecintaan kepada nusa dan bangsa mereka yang tidak mungkin mereka gadaikannya , apalah yang ada pada melayu untuk mereka tinggal bangsa mereka lalu masuk melayu ?
Jika dilihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak PDRM dan juga Jabatan Pembangunan Wanita jelas memperlihatkan kepada kita betapa pelbagai jenayah yang berlaku dalam negara kita kini dijuarai oleh melayu .
Justeru itu , melayu hanya hebat dengan Islam . Melayu terkenal di serata dunia bukan kerana bangsanya tetapi kerana agamanya ( Islam ) yang membentuk akhlak dan adab mulia.
Bangsa tetap bangsa dan mereka tidak mungkin jadi melayu . Mereka bebas mengamalkan budaya hidup bangsa mereka sedang mereka seorang yang komited dengan ajaran Islam .
Mudah – mudahan ia akan melebarkan lagi pintu masuk Islam ini kepada semua ummat tanpa mengira apa bangsa dan budaya mereka .
Sungguhpun begitu , saya sangat berharap agar perkembangannya dipantau agar ia tidak melarat kepada pemisahan dan jurang yang semakin jauh antara etnik yang menganut ajaran Islam tersebut .
Inilah peranan pengurusan masjid yang baik dan makmur . Masjid diimarahkan dengan kepelbagaian aktiviti dengan tahap penglibatan yang melampaui batas bangsa dan budaya.

[1] Tempat mula – mula Nabi saw. mendirikan solat jumaat di Madinah . ( di Tengah – tengah Wadi Ranuna’ ) Rujuk : Sirah an Nabawiyyah Li Ibni Hisyam .
M/s 315 Juz. Pertama. Cetakan Dar Ibn Rejab . Mansourah

Isnin, 26 Januari 2009

SOLAT SUNAT GERHANA

Solat Gerhana disebut di dalam bahasa arab dengan khusuf (الخُسُوفِ ) bagi bulan dan
kusuf (الكُسُوفِ ) bagi matahari, iaitu hilangnya cahaya bulan atau matahari.

Ia bukanlah berlaku kerana kemurkaan Allah swt, tetapi merupakan petanda kepada kebesaran kekuasaan Allah swt. Ia juga berupaya menjadi peringatan kepada manusia tentang azab dan nikmat yang dijanjikan Allah swt pada hambanya kerana fenomena gerhana ini sangat besar ertinya samada dari penghayatan iman dan sains. Ia bukan fenomena baru yang hanya berlaku pada akhir zaman ini tapi telah berlaku sejak alam ini dijadikan dan juga pada zaman Nabi saw yang dikenali sebagai sebaik-baik kurun.

Dalilnya :
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَر َ آيَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لاَيَخْسِفَان ِ لِمَوت ِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ
ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

Maksud: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah serta bersembahyanglah”

Dalilnya :

عن ابن مسعود الانصارقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يخوف بهما عباده. وَاِنَّهُمَا لا ينكسفان لموتِ أحد مِنَ النَّاسِ. فإذا رأيتم منها شيئا. فصلوا وادعوا الله يكشف ما بكم.

Maksud: Dari Abu Mas’ud Al Ansari beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya matahari dan rembulan (bulan) adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya (kalau sedang gerhana) oleh Allah digunakan untuk menakuti para hambaNya. Dan keduanya tidaklah gerhana lantaran kematian seseorang di antara manusia. Kerana itu, apabila kalian melihatnya, maka lakukanlah solat dan berdoalah kepada Allah sampai hal yang menakutkan itu hilang”


Solat Khusuf/Kusuf adalah sunat Muakkad sama ada bagi orang yang bermukim atau bermusafir, merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan dan sama ada ditunaikan secara berjamaah atau bersendirian

i. Bagi solat Gerhana Matahari waktunya bermula apabila ternyata berlaku gerhana dan berakhir dengan hilangnya gerhana itu, dan sehingga jatuh matahari dan gerhana tersebut. Sekiranya gerhana berlaku ketika atau selepas terbenam matahari, maka tidak ada solat gerhana.

ii. Bagi Solat Gerhana Bulan waktunya bermula apabila ternyata berlakunya gerhana bulan dan berakhir dengan hilang gerhana dan naik matahari. Tidak dikira dengan naik fajar atau jatuhnya pada malam dengan gerhananya. Sekiranya berlaku gerhana bulan ketika terbenamnya, dan sebelum terbit fajar maka dibolehkan solat. Tetapi jika terbenamnya bulan sesudah terbit fajar, maka terdapat dua pendapat iaitu :

i. Qaul Qadim : Tidak ada solat gerhana kerana kekuasaan bulan telah hilang bila terbit fajar (subuh ).
ii. Qaul Jadid : Ada solat gerhana kerana kekuasaan bulan masih ada sehinggalah terbit matahari ( syuruk ).
* Di dalam mazhab Syafie dibolehkan bersolat walaupun ketika berlaku gerhana tersebut adalah waktu tahrim.

Boleh dilakukan di mana-mana samada di rumah, musolla, surau atau masjid. Walau bagaimanapun yang afdhal ialah masjid yang didirikan Jumaat.

i. Lafaz Niat Solat Sunat Gerhana Matahari :

أُصَلِّى سُنَّةَ الكُسُوفِ رَكْعَتَينِ للهِ تَعَالَى
Ertinya : “ Sahaja aku solat sunat gerhana matahari dua rakaat kerana Allah Taala.”


ii. Lafaz Niat Solat Sunat Gerhana Bulan

أُصَلِّى سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَينِ للهِ تَعَالَى

Ertinya : “ Sahaja aku solat sunat gerhana bulan dua rakaat kerana Allah Taala.”


i. Solat gerhana dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti solat sunat biasa. Ia adalah yang sekurang-kurangnya. Yang akmalnya dilakukan dengan dua kali ruku’ dan 2 kali qiyam, pada tiap-tiap satu rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada kedua-dua rakaat.

ii. Yang terlebih akmal ialah dengan 2 rakaat, dengan 2 ruku dan qiyam bagi tiap-tiap satu rakaat dengan dipanjangkan bacaan pada kedua-dua rakaat.

Kaifiatnya adalah seperti berikut:

Berdasarkan hadis :

عن عائشة نحو حديث ابن عباس وقالت: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفُعَ رَأْسُهُُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَاَم كَمَا هُوَ نَقَرَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِىَ أَدْنى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهِىَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً ثُمَّ فَعَلَ ِفي الرَّكْعَةِ الآخَِرةِ مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسِ فَقَالَ ِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياَتِ اللهِ َلا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وََلا لحَِيَاتِهَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.
Maksud: Dari Aisyah r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri (di masjid) pada hari terjadi gerhana matahari, lalu baginda mengadakan solat gerhana dan membaca bacaan yang panjang (seukur seratus ayat surah al-Baqarah), kemudian beliau mengangkat kepala dan mengucapkan Sami’ Allahhu Liman Hamidah, dan beliau berdiri lalu membaca bacaan yang panjang, sedang bacaan
(dalam berdiri yang kedua) ini sedikit berkurang daripada bacaan yang pertama, kemudian beliau ruku’ dengan ruku’ yang panjang, sedang ruku’ ini berkurang dari ruku’ pertama, kemudian beliau sujud dengan sujud yang panjang (bertasbih seukur bacaan seratus ayat), kemudian beliau bertindak sepadan demikian (rakaat pertama) itu pada rakaat yang akhir (kedua), Selanjutnya beliau mengakhiri solatnya dengan salam, sedang gerhana matahari telah berakhir. Lalu baginda berkhutbah kepada manusia: “Pada gerhana matahari dan bulan, sesungguhnya keduanya adalah dua tanda (kebesaran) di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang pula tidaklah kerana kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya (gerhana)maka bersyukurlah kepada solat gerhana” (Riwayat Bukhari 4-hlm: 358)


عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بنِ العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نُودِىَ بِ ( الصَّلاَةُ جَامِعَةً ) فَرَكـَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَينِ فِى سَجْدَةٍ. ثُمَّ قَامَ فَرَكـَعَ رَكْعَتَينِ فِى سَجْدَةٍ. ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالَتْ عَائشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطَُّ. وَلاَ سَجَدتُ سُجُودًا قَطَُّ. كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ.

Maksud: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, beliau berkata: “Tatkala matahari gerhana pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan : ‘as solatu jami`ah’. Lalu Rasulullah SAW melakukan dua kali ruku’ dalam satu rakaat. Kemudian berdiri lagi dan melakukan dua kali ruku’ dalam satu rakaat. Kemudian matahari kembali muncul. Aisyah berkata: “Aku sama sekali tidak pernah melakukan ruku’ ataupun sujud yang lebih lama daripada itu”

(Sahih Muslim 2-hlm: 81)
Secara ringkasnya seperti berikut :

1. Takbiratul Ihram.
2. Membaca doa iftitah.
3. Membaca Ta`awudz. ( تعاوز )
4. Membaca surah al-Fatihah.
5. Membaca mana-mana surah, yang terlebih afdhal surah al-Baqarah.
6. Ruku’ dan membaca tasbih kira-kira membaca 100 ayat.
7. Iktidal serta membaca surah al-Fatihah dan membaca surah ali-Imran atau mana-mana surah.
8. Ruku dangan membaca tasbih kira-kira membaca 90 ayat.
9. Iktidal.
10. Sujud dan membaca tasbih.
11. Duduk antara 2 sujud.
12. Sujud kembali.
13. Berdiri ke rakaat kedua.

b. Rakaat kedua.

1. Membaca surah al-Fatihah.
2. Membaca surah al-Nisa’ atau mana-mana surah.
3. Ruku’ dan membaca tasbih kira-kira membaca 70 ayat semasa ruku’.
4. Iktidal serta membaca surah al-Fatihah dan membaca surah al-Maidah
atau mana-mana surah.
5. Ruku dangan membaca tasbih kira-kira membaca 50 ayat.
6. Iktidal.
7. Sujud dan membaca tasbih.
8. Duduk antara 2 sujud.
9. Sujud kembali.
10. Membaca tasyahud akhir.
11. Memberi salam.

* Tidak perlu iqamah tapi cukup sekadar ucapan : ( الصِّلاَةُ جَامِعَةً )
* Sunat menyaringkan suara pada bacaan Fatihah dan surah ketika solat sunat gerhana bulan dan perlahan ketika solat sunat gerhana matahari.
* Disunatkan mandi untuk solat gerhana, seperti hendak solat Jumaat.

Khutbah Solat Gerhana :

Dalil dari Aisyah r.a. berkata :

ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.


Ertinya : Selanjutnya beliau mengakhiri solatnya dengan salam, sedang gerhana matahari telah berakhir. Lalu baginda berkhutbah kepada manusia: “Pada gerhana matahari dan bulan, sesungguhnya keduanya adalah dua tanda (kebesaran) di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang pula tidaklah kerana kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya (gerhana) maka bertandanglah kepada solat gerhana”
(Riwayat Bukhari 4-hlm: 358)

i. Sunat membaca khutbah selepas solat sunat, walaupun gerhana sudah hilang.
ii. Khutbahnya seperti khutbah hari raya tetapi tidak sunat bertakbir.
iii. Isi khutbah hendaklah menyuruh para jemaah bertaubat, bersedekah, memerdekakan hamba, berpuasa, mengingati manusia supaya tidak lalai, jangan leka dengan dunia dan sebagainya.
iv. Jika solat itu hanya terdiri dari wanita semata-mata, maka tidak perlu khutbah.

Contoh :
i. Jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat jenazah maka didahulukan solat jenazah.
ii. Jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat fardhu di awal waktu maka didahulukan solat gerhana kerana dibimbangi matahari atau bulan kembali cerah. Tetapi jika berlaku pertembungan itu diakhir waktu solat fardhu maka didahulukan solat fardhu.
iii. Jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan witir didahulukan solat gerhana.

RUJUKAN:
Matla’ Badrain.
Abu Ishaq Bin Ali Bin Yusuf al-Fairuzabadi, Al-Muhazzab, Juz 1, terj : Ali Achmad, Muhammad Yasin, Abdullah & Huda, Perniagaan Jahabersa. Perniagaan Jahabersa.
Ust Hj. Fadzil Hj. Ahmad. Hidup Ibadat , Pusat Pemasaran Motivasi, K.L
Dr. Abdul Karim Zaidan, Ensiklopedia Hukum wanita dan keluarga, Kajian mendalam masalah wanita & keluarga dalam perspektif syariat Islam. Pustaka Dini.