Rabu, 29 Oktober 2008

JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG (JAIP)

VISI JABATAN
Melahirkan masyarakat Madani yang menjadikan Islam satu cara hidup yang sempurna serta memahami dan menghayati ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As Sunnah.

MISI JABATAN
Mengurus dan membangunkan masyarakat Madani melalui Dakwah, Undang-undang Syariah, Penyelidikan, Pendidikan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan ke arah melahirkan masyarakat terbilang dari segi intelek dan rohani mengikut Al-Quran dan As-Sunnah.

PIAGAM PELANGGAN
Membimbing manusia ke arah keimanan kepada Allah SWT.
Memimpin masyarakat ke arah hidup bertakwa
Mendidik generasi berilmu, beramal dan berakhlak mulia
Membasmi kemungkaran dan ajaran sesat
Mewujudkan pentadbiran dan pembangunan berorientasikan Islam.
Membina keluarga bahagia yang istiqamah dengan Islam
Melahirkan suasana harmoni dan ukhwah Islamiah di kalangan masyarakat.

Tiada ulasan: