Jumaat, 23 Mac 2007

SELAMAT BERTUNANG :-)..18-02-2007


C.I.N.T.A

Cinta adalah fitrah (komponen kejadian manusia). Firman Allah," FitrahAllah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.Tidak ada perubahan pada fitrah itu." maksud Surah arRum: 30

Imam Ibn Qayyim menjelaskan cinta adalah fenomena universal dan iamemberi kesan yang mendalam kepada jiwa manusiahinggakan dalam sastera Arab menghasilkan lebih dari 60 istilah cinta.Dunia Melayu pun apa kurangnya.

Syaikh (aMarhum) Abdullah Nasih Ulwan berpendapat: Islam mengiktirafcinta yang bersemi pada setiap individu dan Islam telahmenggariskan tiga tahap cinta:
* Cinta agung: Cinta kepada Allah, Rasul dan Islam serta berjihadmembuktikannya.
** Cinta pertengahan: cintakan sesama manusia: ibubapa, anak-isteri,kaum kerabat dan sahabat handai*
** Cinta bawahan: menyintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah, Rasul dan Islam.

Bolehkah pasangan bukan muhrim bercinta sebelum kahwin?
Syaikh Atiyyah Saqr menjawab: kenapa tidak? Cinta adalah suci, cintadalam bentuk apapun dibolehkan oleh syara' asalkan tidakdikotori dengan niat dan aksi kotor; ia mestilah tidak bercanggah dengnhukum-hukum syara' dan diiringi dengan cinta yang diredhai oleh Allah.

Tiada ulasan: